การวัดแก๊สในเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือเครื่องยนต์ดีเซล emission in CNG / Diesel Engine

การใช้เครื่องวัดการปลดปล่อยแบบพกพากับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซหรือเครื่องยนต์ดีเซล

enerac2

เครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในมีหลายแบบทั้งตั้งอยู่กับที่และเคลื่อนย้ายได้และแบบใช้ก๊าซและน้ำมันดีเซล ซึ่งสัดส่วนอากาศและเชื้อเพลิง (AFR)  ดีหรือไม่ ส่งผลต่อคุณภาพไอเสียทึ่ปล่อยออกมา มลพิษจากไอเสียประกอบด้วย CO, NOx, NO, NO2 และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งผงฝุ่นขนาดเล็ก 

CarEmission

  การวัดการปลดปล่อยไอเสีย จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับตั้ง, ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์,ความปลอดภัย และการแสดงความสอดคล้องตามกฎหมาย  การวัดระดับออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์จากไอเสีย สามารถบ่งบอกได้ว่า เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีแค่ไหน และยังใช้ในการปรับตั้งเครื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงสุด รวมทั้งระดับที่มีนัยสำคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งแสดงถึงการเผาไหม้ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับค่าที่แนะนำโดยผู้ผลิต  ซึ่งการปลดปล่อยไอเสียจากปล่องที่มี CO, NOx และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในปริมาณที่สูง จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งจะถูกควบคุมโดยกฎหมายต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดการปลดปล่อย เช่น เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา (Catalytic Converter) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย การตรวจวัดไอเสียก่อนและหลังเข้าเครื่องฟอกไอเสีย จะเป็นการช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกไอเสีย  Gas & Diesel Engine Applications IntroductionThere are many types of stationary and mobile internal combustion engines that can run off gas or diesel fuels. Engines can be lean burning at a high air to fuel ratio (AFR) or rich burning at a low AFR. The exhaust stack gases from engines contain pollutant gases including CO, NO, NO2, NOx, and CxHy hydrocarbons as well as particulate matter. Measuring the engine exhaust emissions is important for engine tuning, performance optimization, safety, and proving emissions compliance to regulatory authorities. Optimization & SafetyMeasuring the O2 and CO levels immediately after the exhaust gas leaves the engine before any catalyst can provide an indication of how lean or rich the engine is burning and can be utilized for tuning of the engine for optimal combustion performance. Significant levels of CxHy combustible hydrocarbons, over and above the recommended values by the engine manufacturer, are an indication of unwanted and unburned fuel. Additional combustion adjustments or engine maintenance may be required to solve this potential safety hazard especially for natural gas burning engines.  The emissions of higher concentrations of CO, NOx, and hydrocarbons in the stack gas can be health and safety hazards and are, in most cases, regulated by the environmental agencies. Emissions MeasurementsMost engines utilize one or multiple technologies to reduce emissions, catalytic converters being the most prevalent at this time. Measuring the engine exhaust gas emissions pre-catalyst and post-catalyst shows the catalyst efficiency and can help determine when a catalyst is spent. Emissions analyzers with a high range CO (up to at least 50,000 ppm) are needed to measure gases pre-catalyst when the exhaust gas is untreated. An analyzer with a low range CO sensor (0 to 4000 ppm) is needed post-catalyst to measure the exhaust gases that have been chemically treated and emissions reduced by the catalytic converter. Emissions monitoring for compliance with local, state, and federal legislation is done in the exhaust stack post-catalyst. Those regulations normally require the measurement of pollutants including CO, True NOx (NO+NO2), and CxHy hydrocarbons. Measurements of the O2 level of the post-catalyst exhaust gas are also required since most emissions reporting must be done for a given reference level of O2. The typical O2 reference level for engines is 11% to 15% (contact your local environmental authorities for the relevant O2 reference value in your area). Engine emissions are most often reported in units of parts per million (ppm) and grams per brake horsepower hour (g/bhp-hr). Emissions in ppm units can be converted to g/bhp-hr as a function of the thermal efficiency rating of the engine.


contact-us-tasatec