Hear better even mute TV

หากท่านไม่ต้องการเสียงในการดูทีวี หรือไม่ต้องการรบกวนผู้อื่นเวลาดูทีวี… ลอง TVEars ดูค่ะ

บริษัท ทาซาเทค จำกัด เล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสามารถช่วยให้ท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินที่น้อยลงได้กลับมาความสุขอีกครั้งด้วยเครื่องช่วยฟังในขณะดูทีวีที่จะทำให้ท่านสะดวกในการใช้งานโดยที่ท่านสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยหูฟังแบบไร้สายที่เป็นระบบ wirless ซึ่งจะช่วยให้การดูทีวีของท่านได้รับเสียงที่ชัดเจนขึ้นโดยที่ไม่รบกวนคนข้างๆ TV Ears นี้ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสามารถปรับvolumeของเสียงในตัว หรืออัตโนมัติเพื่อในความสะดวกในการใช้งาน


contact-us-tasatec