ทดสอบความสมบูรณ์ของซีลที่ง่ายที่สุด Seal Strength Testing !!

TM Electronic เทคโนโลยีทดสอบความสมบูรณ์ของซีล ทดสอบรอยซีลที่ง่ายที่สุด แบบที่ไม่เคยมีเทคโนโลยีทดสอบความสมบูรณ์ของซีล ทดสอบรอยซีลรุ่นไหนทำได้มาก่อน

Seal Strength Testing BT integra เป็นเครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของซีล ทดสอบรอยซีลที่มีความละเอียดสูง พร้อมเทคโนโลยีการตรวจจับรอยรั่ว ตรวจจับรอยซีลอัตโนมัติที่ช่วยคาดผลลัพธ์ผลการทดสอบความสมบูรณ์ของซีล และทดสอบรอยรั่วของซีล

BT integra เป็นเครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของซีลเป็นไปตามมาตรฐาน
ASTM F1140- วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับการทดสอบแรงต้านของแรงดันภายในของบรรจุภัณฑ์
ASTM F2054- วิธีทดสอบสำหรับการทดสอบการระเบิดของซีลบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นโดยใช้แรงดันอากาศภายใน

The BT integra is an intelligent high-resolution package tester with automatic sensing technology taking the guess work out of seal strength testing.

Tests performed-

  • ASTM F1140- Standard Test Methods for Internal Pressurization Failure Resistance of Unrestrained Packages
  • ASTM F2054- Test Method for Burst Testing of Flexible PackageSeals Using Internal Air Pressurization Within Restraining Plates

หากลูกค้าสนใจ Seal Strength Testing BT integra เป็นเครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของซีล ทดสอบรอยซีล ทดสอบรอยรั่วของซีล สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยนะคะ