การทดสอบคุณสมบัติการคืนตัวของวัสดุหลังโดนบีบอัด Compression set Tester on Standard No. ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407

สำหรับการทดสอบการคืนสภาพหลังโดนบีบอัดของวัสดุประเภทยางตามมาตรฐาน ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407
เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับการทดสอบคุณภาพวัสดุ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทดสอบCompression set Tester โดยหลักการทดสอบCompression set testตามมาตรฐาน ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407
หรือการทดสอบการคืนตัวของวัสดุหลังจากการโดนบีบอัดนั้น สามารถทำการทดสอบได้ไม่ยาก เพียงแค่มีอุปกรณ์การทดสอบสำหรับ Compression set Tester(ทดสอบคุณสมบัติการคืนตัวของวัสดุ)ที่รองรับมาตรฐานASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407
หลายคนอาจสงสัยว่าการทดสอบCompression set test นั้น จำเป็นจะต้องส่งทดสอบไหม ทางTASATECจึงขอแนะนำว่า การทดสอบ สำหรับCompression set Tester สามารถทำการทดสอบได้เองโดยไม่จำเป็นต้องส่งทดสอบ เพียงแค่มีอุปกรณ์สำหรับทำการทดสอบ
Compression set Tester ที่ถูกผลิตให้รองรับการทดสอบ ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407 ซึ่ง ณปัจจุบันทางบริษัท TASATEC มีอุปกรณ์ชุดนี้จำหน่าย และแน่นอนว่า Compression set Tester ของเรา ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407 อย่างถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้มากขึ้นและช่วยย่นระยะในการทดสอบสำหรับลูกค้าบางท่านที่มีการส่งทดสอบตามศูนย์รับทดสอบต่างๆ ซึ่งอาจใช้เวลาในการรอผลการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102


contact-us-tasatec