การทดสอบอัตราการหลอมไหล(Melt Flow)บนมาตรฐาน ASTM D1238, ISO1133

การทดสอบอัตราการหลอมไหลบนมาตรฐาน ASTM D1238, ISO1133
สำหรับผู้ผลิตสินค้าประเภทพลาสติกนั้น polyethylene คือวัสดุที่สำคัญในขั้นตอนการผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจึงให้ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมาตรฐานการทดสอบการหลอมไหลหรือStandard No. อย่าง ASTM D1238, ISO1133 เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิต
สำหรับ ASTM D1238นั้น คือการทดสอบการหลอมไหลของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น polyethylene หรือ Resin โดยหลอมไหลผ่าน Heat Chamber ของเครื่อง Melt Flowตามอุณหภูมิที่มีการตั้งค่าไว้ที่เครื่อง ไม่ว่าคุณจะต้องการทดสอบการหลอมไหลตามมาตรฐาน ASTM D1238 หรือ ISO1133 ทั้งหมดนี้ทำการทดสอบได้ด้วยเครื่อง Melt Flow Indexer

Melt Flow Test on ASTM D1238, ISO1133
For plastic manufacturers, polyethylene is a important material in the production. So manufacturers are interested in the details of the production standards.
Then standard test or standard No. ASTM D1238, ISO1133 to get quality products and meet the requirements of the manufacturer.
For ASTM D1238, ISO1133 the melting test of an object, for polyethylene or resin, is melted through the heat chamber of the Melt Flow to temperature that is set at the machine.
Whether you want to test with standard No. ASTM D1238 or ISO1133, all tested with the Melt Flow Indexer.


contact-us-tasatec