การเตรียมตัวอย่างสำหรับ Peel Test ด้วยลูกกลิ้ง 2 กิโลกรัม

การเตรียมตัวอย่างสำหรับ Peel Test ต่อแต่นี้ไปจะเป็นเรื่องง่าย
เพราะเครื่องที่ Withlab พัฒนาขึ้นมา สามารถลากน้ำหนัก 2 กิโลกรัมมาตรฐาน ผ่านลูกกลิ้ง เพื่อให้ Adhesive Sample ติดลงบนผิวโลหะได้อย่างเสมอกันตลอดหน้าสัมผัส ลดความผิดพลาดของชิ้นงานก่อนนำไปทดสอบ Peel Test กับเครื่อง Universal Testing Machine

สำหรับคนที่เคยเตรียมตัวอย่างงาน Peel Test มาก่อนด้วยลูกกลิ้ง 2 กิโลกรัมที่ลากด้วยมือนั้น อาจจะทราบถึงความยุ่งยากในการควบคุมน้ำหนักมือ และการบังคับให้ลูกกลิ้ง 2 กิโลกรัม กลิ้งไปบนผิวชิ้นงานได้อย่างเสมอกัน เพราะบางครั้งน้ำหนักมือและการควบคุมทิศทาง อาจจะเพิ่มแรงกดลงไปบนพื้นที่บางส่วนของชิ้นงาน เมื่อนำไปทดสอบ Peel Test ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine ก็จะพบว่าเมื่อเครื่องค่อยๆดึงให้หลุดออกจากกันด้วยแรงที่สม่ำเสมอ เมื่อถึงบริเวณที่เรากดน้ำหนักมากเกินไป ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงที่ช้าลง ซึ่งเป็นปัญหาจากการเตรียมตัวอย่างที่ผ่านมา

ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์ตัวนี้กับฝ่ายขายของทาซาเทคได้ที่ 02 030 5852


contact-us-tasatec