Heat Gradient Tester สำหรับการทดสอบHeat Seal ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลา ตามStandard ASTM F 2029

ความสำคัญของการทดสอบฟิล์ม(Film)ในกระบวนการHeat Seal โดยใช้ Heat Gradient Tester คือการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลาด้วย Heat Gradient Tester ตาม Standard ASTM F 2029 สำหรับผู้ผลิตที่เน้นคุณภาพของฟิล์ม(Film)นั้น มักจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทดสอบHeat Sealของของฟิล์ม(Film)โดยใช้Heat Gradient Tester ตามStandard ASTM F 2029 เพื่อให้ได้ฟิล์ม(Film)ที่ผ่านการทดสอบกับ Heat Gradient Tester บนStandard ASTM F 2029 ในการผลิตที่มีคุณภาพสูงโดยอ้างอิงStandard ASTM F 2029 ให้กับลูกค้าได้
 ดังนั้นผู้ผลิตสินค้า จึงนิยมทำการทดสอบฟิล์ม(Film)ด้วยอุณหภูมิให้เป็นไปตาม Standard ASTM F 2029
โดยวิธีการทดสอบ Heat Seal ตาม Standard ASTM F 2029ในปัจจุบันนั้น มี Heat Gradient Tester ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ สำหรับการทดสอบความทนทานด้วยความร้อน ได้ค่าที่ชัดเจน, สามารถควบคุมอุณหภูมิได้, มีfunctionที่จำเป็นสำหรับการทดสอบHeat Sealอย่างครบถ้วน
ในปัจจุบันโรงงานผู้ผลิตต่างๆ ก็มีการทดสอบ ASTM F 2029 โดยใช้Heat Gradient Tester สำหรับการทดสอบHeat Seal กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102