Izod vs Charpy Impact Test

Izod vs Charpy Impact Test

วันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบแรงกระแทก หรือ Impact Test กัน
อธิบายให้เข้าใจได้สั้นๆก็คือการทดสอบหา Impact Energy หรือพลังงานที่วัสดุจะดูซับไว้เมื่อได้รับแรงกระแทกจนเกิดการแตกหักเสียหายนั่นเอง

และวิธีการที่นิยมวัดกันมากที่สุดก็มีอยู่ 2 วิธีคือ Izod และ Charpy ซึ่งความแตกต่างระหว่าง 2 วิธีการนี้ จำง่ายๆคือ การวางชิ้นงานทดสอบนั่นเอง

Charpy เราจะวางชิ้นงานไว้ในแนวระดับ แล้วใช้ลูกตุ้มกระแทกด้านตรงข้ามกับรอยบาก

Izod เราจะวางชิ้นงานในแนวตั้งแล้วให้ลูกตุ้มกระแทกกับด้านที่มีรอยบาก

ส่วนรอยบากจะเป็นรูปตัว V หรือตัว U ก็แล้วแต่ชนิดของวัสดุ ซึ่งจะมีกำหนดเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว และก็จะต้องใช้คู่กับเครื่อง Notching ในการ ทำรอยบากให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน


contact-us-tasatec