ความแตกต่างระหว่าง Vacuum Decay กับ Pressure Decay

ถ้าเราจะนำหลักการวัดรอยรั่วที่มีอยู่มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภทยาและเวชภัณฑ์ ซึ่ง หนึ่ง มีปริมาณอากาศอยู่ภายในน้อยมากๆและ สอง ต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาด ปราศจากเชื้อและสิ่งเจือปน โดยมีวิธีการให้เราเลือก 2 แบบคือแบบ Vacuum Decay และแบบ Pressure Decay ระบบ Vacuum Decay เหมาะที่จะนำมาใช้งานด้วยข้อได้เปรียบในทุกด้าน

Vacuum Decay ให้ความละเอียดมากกว่า Pressure Decay หลายเท่าตัว Vacuum Decay และ Pressure Decay ใช้การวัดปริมาตรและแรงดันเหมือนกัน ระบบ Pressure Decay ทำงานด้วยการให้แรงดันภายนอกบรรจุภัณฑ์ สูงกว่าภายในบรรจุภัณฑ์ แล้ววัดแรงดันที่ลดลงจากอากาศที่ไหลเข้าสู่ภายในบรรจุภัณฑ์เมื่อมีรอยรั่ว ในขณะที่ Vacuum Decay ทำงานกลับกัน คือทำให้อากาศภายนอกบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ และอากาศภายในจะไหลออกมาภายนอกเมื่อมีการรั่ว

โดยหลักการคือแรงดันสูงไหลไปสู่แรงดันต่ำ การจะทำให้ Pressure Decay มีความละเอียด คือการทำให้แรงดันภายนอกบรรจุภัณฑ์สูงกว่าแรงดันภายในบรรจุภัณฑ์มากๆ สร้างความแตกต่างของแรงดันให้มากๆ เราจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแรงดันเมื่อเกิดรอยรั่ว แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เรื่องการไม่ต้องการทำให้บรรจุภัณฑ์ได้รับแรงกดดัน (Package Stress) และอื่นๆ รอยรั่วก็ต้องมีขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันได้

ในทางกลับกัน Vacuum Decay สามารถสร้างความแตกต่างของแรงดันภายในกับภายนอกได้ในพื้นที่จำกัดได้ดีกว่า แรงดันที่สูงกว่าภายในบรรจุภัณฑ์สามารถไหลผ่านรอยรั่วขนาดเล็ก ออกมาสู่แรงดันที่ต่ำกว่าภายนอกบรรจุภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย การวัดความแตกต่างของแรงดันด้วย Vacuum Transducer ซึ่งอยู่ภายในบริเวณ Chamber ก็ทำได้ง่ายกว่าและละเอียดกว่าในระดับไมครอน ระบบ Vacuum Decay จึงให้ความละเอียดและความไวในการวัดที่ดีกว่า

อีกสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง คือ การไม่ทําลายสินค้าที่เกิดจากการทดสอบ ระบบ Vacuum Decay นั้นอากาศจากภายในไหลออกสู่ภายนอกผ่านรอยรั่วขนาดเล็กซึ่งไม่ทำให้สินค้านั้นได้รับความเสียหาย ระบบ Pressure Decay อากาศจะไหลจากภายนอกสู่ตัวสินค้าผ่านรอยรั่ว ซึ่งมีผลทำให้สินค้านั้นปนเปื้อน นอกจากเราใช้ Sterile Air

Vacuum Decay VS. Pressure Decay

Vacuum decay is more sensitive than pressure decay due to the volume and pressure that is being measured. A pressure decay test in which the outside of the package is pressurized will measure the pressure change of air flowing into the package from the high pressure environment, which has several times the standard volume of air than the same space placed under vacuum. A leak of a specific size can only allow a certain molecular flow of air through the leak. Vacuum decay will be dramatically more sensitive as it measures the change in vacuum level.

A leak of a specific size will pass a similar molecular flow through the leak, and that mass of air will have a greater impact on the vacuum measurement space when compared to the same space under a pressure decay environment.

Thus vacuum decay will always be more sensitive. Pressure decay also introduces the possibility of forcing environmental contaminants through a defect into the samples, presenting a high level of risk.

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับ Vacuum Decay กับ Pressure Decay ติดต่อฝ่ายเทคนิคของ Tasatec ได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนะคะ


contact-us-tasatec