ความแตกต่างระหว่าง Vacuum Decay กับ Mass Extraction

วันนี้ จะขอสรุปความแตกต่างระหว่าง Vacuum Decay กับ Mass Extraction มาให้ฟังกันแบบสั้นๆ เข้าใจง่ายดังนี้นะค่ะ
วิธีการทั้ง 2 แบบนี้ ตัวอย่างชิ้นงานที่จะทดสอบ จะถูกวางไว้ในห้องสูญญากาศเหมือนกัน จากนั้นอากาศโดยรอบตัวบรรจุภัณฑ์ ก็จะถูกดึงออกจนถึงจุดหนึ่ง หากบรรจุภัณฑ์มีรอยรั่วก็จะมีอากาศไหลออกมาภายนอกและด้วยการใช้เซนเซอร์ตรวจจับทำให้เราทราบว่าบรรจุภัณฑ์มีรอยรั่วเกิดขึ้นนั่นเอง ข้อแตกต่างระหว่างวิธีทั้งสองนี้ก็คือ วิธีการวัดนั่นเอง

Vacuum Decay ใช้วิธีการวัดความแตกต่างของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วน Mass extraction ใช้วิธีวัดอัตราการไหล ซึ่งโดยหลักการแล้ว ก็ถูกต้องทั้งสองวิธีเพียงแต่ในปัจจุบันนี้ การวัดความเปลี่ยนแปลงของแรงดันด้วยการใช้เซนเซอร์วัดแรงดันเราจะได้ความ ละเอียด แม่นยำ และความไวมากกว่า การใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล

Vacuum DecayVS. Mass Extraction

In both Vacuum Decay and Mass Extraction, the sample is placed within a vacuum chamber. Vacuum is drawn on the test chamber and the amount of gas leaked from the package into the chamber is measured. The difference is how it is being measured. Vacuum decay is based on measuring differential pressure over time using a pressure transducer.

Mass extraction is based on “direct” measurement mass flow measurement within the test system. Based on the Ideal Gas Law and principles of chemistry and physics, changes in p pressure (vacuum decay) are proportional to changes in V volume (volumetric flow) or mass (mass flow). Modern pressure transducers used in vacuum decay test systems combine Piezo and Pirani sensor technologies.

The output provides significantly higher accuracy, stability, repeatability and a faster response for vacuum decay than a mass flow sensor. “Accelerated laminar flow technology (based on Pirani gauge principle) together with built-in pressure and temperature sensors, is the basis of an intelligent gas leak sensor“ used in direct mass extraction leak testing and is fundamentally as ”intelligent” and “direct” as vacuum decay test systems. It is subject to the same physical properties as vacuum decay, while the mass flow sensor is subject to more variability with known good test samples.

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับ Vacuum Decay กับ Mass Extraction ติดต่อฝ่ายเทคนิคของ Tasatec ได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนะคะ

Girl in a jacket