นวัตกรรมการแพทย์ยุค 4.0 เข็มฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด Prefilled Syringe

นวัตกรรมการแพทย์ยุค 4.0 เข็มฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด Prefilled Syringe

กระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด Prefilled Syringe หรือกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาติดถาวร

Prefilled Syringe เป็นเข็มฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด ก่อนหน้านี้ด้านการแพทย์จะใช้เข็มฉีดยาโลหะ หรือแก้วที่เป็นที่นิยม เข็มฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้งก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เข็มฉีดยาจึงต้องได้รับการปกป้อง และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ระบบใช้แล้วทิ้ง) เข็มฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีดที่สะดวก และปลอดภัยในด้านการแพทย์มากกว่า ขวดแก้วทั่วไปสำหรับบรรจุยา นวัตกรรม Prefilled Syringe เข็มฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด และการใช้งานบรรจุภัณฑ์ด้านการแพทย์ทำให้อุปกรณ์ต่างๆใช้งานง่ายขึ้นสำหรับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

A prefilled syringe is a single-dose packet of vaccine to which a needle has been fixed by the manufacturer. In the past metal or glass syringes were popular, but increasingly there has been a movement towards plastic and disposable syringes so the needle is protected and cannot be re-used (prefilled disposable systems). This has stimulated the demand for convenient and safe prefilled syringes in the medical field over conventional glass vials for packing parental drugs. Parental packaging innovations and applications have made devices easier to use for both the healthcare professional and the patient.

REF. เข็มฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด Prefilled Syringe

หากลูกค้าสนใจนวัตกรรมการแพทย์ยุค 4.0 เข็มฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด Prefilled Syringe สามารถติดต่อเราได้ที่


contact-us-tasatec