ระบบตรวจเช็ครอยซีล Seal Scanner

ถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบ heat seals pouches หรือ flexible packaging ใดๆก็ตาม นี่เป็นเซนเซอร์ที่สามารถตรวจสอบรอยซีลแบบต่อเนื่องได้ 100% รองรับทุกความเร็วของการผลิต เพียงให้เซนเซอร์เห็นรอยซีลได้ตลอดก็จะสามารถบอกคุณภาพของรอยซีลบรรจุภัณฑ์นั้นๆได้ และให้เครื่อง reject บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกจากสายพานการผลิตได้

เครื่องนี้ยังสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้งานในห้องแล็ปได้เพื่อการวิเคราะห์รอยซีลอย่างละเอียด ให้เห็นถึงข้อผิดพลาด หรือสาเหตที่ทำให้รอยซีลไม่สมบูรณ์ได้

Seal-Scan and Seal-Sensor systems utilize ultrasound technology that provides non-contact seal inspection solutions for offline laboratory and 100% online applications. Seal-Scan characterizes seals that appear visually acceptable yet possess defects that affect product quality, value, and shelf-life.

The ability to analyze seal quality with precision and repeatability has established Seal-Scan as the leading inspection method for heat seals in pouches and flexible packaging. Seal-Sensor is a rapid, reliable inspection method that provides an instant reading of seal presence and quality and can be used for offline lab testing and 100% inline scanning of pouch seals.

Girl in a jacket