CCIT ความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์คืออะไร

หลายคนถามมาว่า CCIT คืออะไร

เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเทคโนโลยี CCIT มาบ้างว่า คือการทดสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นความหมายที่กว้าง และบางคนก็อาจจะแปลความหมายของความสมบูรณ์ไปได้แตกต่างกัน ฉะนั้นวันนี้ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้วยข้อมูลและความหมายที่ถูกต้องกัน

CCIT ก็คือ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนต่อปัจจัยภายนอก หรือสินค้าที่ต้องการรักษาสภาพภายในไว้ให้เหมือนเดิมที่สุด ซึ่งหากไม่รวมถึงสินค้าอุปโภคที่เน้นบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการเสียหายแล้ว สินค้าบริโภคที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องการบรรจุมาเป็นอันดับต้นๆ ก็คือสินค้าทางด้าน ยาและเวชภัณฑ์

แต่ CCIT ในความหมายทางการผลิตเวชภัณฑ์ อาจคือ การเป็นวัสดุห่อหุ้มที่จะต้องรักษาภาวะการปราศจากเชื้อไว้ได้อย่างดีด้วย แต่ด้วยธรรมชาติและความเป็นจริงแล้ว วัสดุทุกอย่างซึ่งเรานำมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทางด้านยาและเวชภัณฑ์ ต่างก็มีค่าการรั่วซึมอยู่ในตัว แล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อย และยังมีปัจจัยทางด้านการผลิต เช่น การยืดหดของตัววัสดุ การซีล ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ออกซิเจน ความชื้น และแบคทีเรียต่างๆ สามารถหลุดลอดเข้าไปได้ตามช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นได้ตามปัจจัยการผลิตเหล่านี้

เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Maximum Allowable Leakage Limit (MALL) ซึ่งความหมายตรงตัวก็คือ ทุกชนิดของบรรจุภัณฑ์ ก็จะมีการรั่วซึมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเอง ก็จะมีสามารถในการทนต่อการสัมผัสสิ่งแปลกปลอมได้ในระดับนึง แล้วเรานำ ตัวเลขตัวนี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเรื่อง cci การทดสอบหาค่าความสมบูรณ์ของผลิตบรรจุภัณฑ์ cci ด้วยวิธีการเดิมๆ อย่าง water bath, dye tests, microbial ingress ซึ่งนอกจากจะ สกปรก เลอะเทอะ และมีของเสียแล้ว ยังมีความไม่แน่นอนในการทดสอบอีกด้วย

ปัจจุบันเราจึงได้ยินคำว่า non-destructive / non-invasive test กันมากขึ้น ซึ่งก็เป็นพัฒนาการที่เป็นมาตรฐานของการทดสอบสินค้าทางด้านยาและเวชภัณฑ์ในปัจจุบันไปแล้ว

Container Closure Integrity Testing (CCIT) is defined as whether the container is maintaining the sterile barrier. Are the package contents exposed to the external environment such that synergistic environmental contaminants (oxygen, moisture, bacteria, etc.) can impact the package contents? All packages leak to a certain degree through transmission and other passageways, but the Maximum Allowable Leakage Limit (MALL) provides a basic target for what CCIT means for different packages and product configurations. Various methods can be used to determine CCIT with varying levels of sensitivity, reliability, repeatability, and practicality.

CCIT testing using destructive inspection methods such as water bath, dye tests, and microbial ingress tests have been historically used to determine package quality. The probabilistic nature, increased waste and impractical methodology make these non-repeatable test methods less favorable. Higher risk packaging applications have also presented the need for greater sensitivity and reliability in the test results produced.

หากลูกค้าสนใจเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ สามารถติดต่อเราได้ที่