สรุปเทคโนโลยี HVLD ของ PTI ตรวจจับรอยรั่ว MALL Helium Leak Detection vs. MicroCurrent HVLD

มีงานวิจัยที่สรุปว่าเทคโนโลยี HVLD ของ PTI สามารถตรวจจับรอยรั่วจนถึงขีดจำกัด หรือจะมีสามารถในการทนต่อการสัมผัสสิ่งแปลกปลอมได้ในระดับนึง เราอาจเคยได้ยิน the Maximum Allowable Leakage Limit (MALL) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจจับรอยรั่วที่ละเอียดที่สุดวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากอุตสาหกรรมการแพทย์ วิธีการทดสอบ MicroCurrent HVLD มีความสามารถในการตรวจจับรอยรั่วมากที่สุด จากมุมมองของผู้ใช้งานที่ใช้วิธีการตรวจจับรอยรั่ว ด้วยตัวอย่างที่ดี และตัวอย่างที่มีข้อบกพร่อง ผู้ใช้งานควรมีความมั่นใจในการตรวจสอบรอยรั่วด้วยวิธีการนี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการทดสอบรอยรั่ว  ทั้งนี้ MicroCurrent HVLD ของ PTI ยังสามารถทดสอบการนำไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย นักวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความไว และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ HVLDmc ทำให้เป็นระดับแนวหน้าในด้าน CCIT ที่ดีที่สุด

ฉีดรกแกะช่วยชะลอวัย แพทย์ ชี้ ยังไม่มีผลวิจัยยืนยัน

Helium Leak Detection vs. MicroCurrent HVLD

The study that follows concludes that PTI’s HVLD technology is capable of detecting leaks down to the Maximum Allowable Leakage Limit (MALL) and arguably makes it one of the most sensitive leak test methods in the market. The Kirsch et al study that is often cited in papers laying out what the critical leak size is for parenteral products, confesses that there is still a potential for microbial ingress at a 1 micron level. This just raises the bar for product stability considerably as now the products seek a test sensitive enough to attain that standard of stability. However, if a defect is not detected and the product is put up for stability, it will undoubtedly cause much greater trouble that can lead to stability failure and major recalls.

MicroCurrent HVLD test method has the caliber to detect the most sensitive of unwanted ingressions. From a client’s perspective, as long as a method identifies good samples defective samples, the client should only have confidence in the methods impact on their testing regime. PTI’s MicroCurrent HVLD is also capable of testing a wide range of product conductivities. This study proves the sensitivity and reliability of the results HVLDmc making it the forefront in the field of parenteral CCIT.

REF. Helium Leak Detection vs. MicroCurrent HVLD เทคโนโลยี HVLD ของ PTI ตรวจจับการรอยรั่ว MALL

หากลูกค้าสนใจสินเค้าเกี่ยวกับ Helium Leak Detection vs. MicroCurrent HVLD เทคโนโลยี HVLD ของ PTI ทดสอบรอยรั่ว MALL สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ค่ะ


contact-us-tasatec