การทดสอบซีลบรรจุภัณฑ์ Heat Sealed Packages

การตรวจสอบซีล (Seal Inspection)
การซีลแพคเกจ การตรวจสอบซีล หรือการทดสอบซีล ด้วยระบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ว่าทุกบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกอย่างถูกต้องโดยไม่มีสิ่งปนเปื้อน หรือสิ่งแปลกปลอมในบริเวณซีล ที่สำคัญขึ้นอยู่กับการใช้งานผู้ผลิตสามารถใช้โซลูชันการถ่ายภาพความร้อน (สำหรับบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกความร้อน) ระบบการมองเห็นแบบดั้งเดิมที่มีแสงตรวจจับขอบพิเศษ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

การถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging)

กล้องถ่ายภาพความร้อนช่วยให้ระบบสามารถ “เห็น” ลักษณะความร้อนที่สร้างขึ้นโดยเครื่องซีลที่ใช้ความร้อน ลักษณะความร้อนเหล่านี้ให้มุมมองที่ชัดเจนในการซีล และสามารถตรวจจับได้ว่าซีลความร้อนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยการใช้การวิเคราะห์ “หยด” มาตรฐานของเราสามารถวัดปริมาณความร้อนได้หลายวิธี ได้แก่ : ความยาวของซีล, จำนวนซีล, ความเข้มของซีล, พื้นที่ของซีล, และตำแหน่งของซีล

วิธีการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้สามารถใช้เพื่อพิจารณาว่าการซีลนั้น “ดี” หรือ “ไม่ดี” และอุปกรณ์คัดแยกอัตโนมัติสามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องออกจากสายการผลิตได้โดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบขอบ (Edge Inspection)
ด้วยการใช้กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงรวมกับเทคนิคการจัดแสงแบบพิเศษ ทำให้สามารถซูมเข้าที่ขอบของทุกแพ็คเกจ และค้นหาพื้นที่ที่ผิดปกติของซีลตามสี และขนาด นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเฉพาะหลายอย่าง เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของซีล รวมถึงการตรวจจับ และวิเคราะห์รูปแบบการปิดผนึกความร้อน, การระบุ, และปริมาณของพื้นที่ใด ๆ ของซีลที่แสดงรูปแบบการซีลที่ผิดปกติ

Seal Inspection

Automated seal inspection allows manufacturers to ensure that every package is sealed properly with no contamination or foreign material in the critical seal area.
Depending on the application, manufacturers can employ either a thermal imaging solution (for heat-sealed packages), a traditional vision system with special edge detection lighting, or a combination of both.

Thermal Imaging

Thermal imaging cameras allows the system to ‘see’ heat signatures created by heat-based sealers. These heat signatures provide a definitive view of the seal and can detect if the heat seal is incomplete.
Using our standard ‘blob’ analysis, the heat can be quantified in a variety of ways including:

Length of seal

Number of seals (one vs. many small disjointed seals)
Intensity of the seal
Area of the seal
Location of the seal
All of these analysis methods can be used to determine whether the seal is ‘good’ or ‘bad’, and automatic rejection devices can automatically remove the defective packages from the production line.

Edge Inspection

Using high-resolution imaging cameras, combined with special lighting techniques, it is possible to zoom in on the edges of every package and search for abnormal areas of the seal based on color and size. Several unique methods are also used to determine seal integrity, including the detection and analysis of the heat seal pattern and the identification and quantification of any areas of the seal that show an abnormal seal pattern.

หากลูกค้าสนใจด้านการทดสอบซีลบรรจุภัณฑ์ Heat Sealed Packages สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ

#การตรวจสอบซีล
#การตรวจสอบขอบซีล
#การถ่ายภาพความร้อน
#ความยาวของซีล
#ตำแหน่งของซีล
#heat_sealed_packages
#Seal_Inspection
#Thermal_Imaging
#Edge_Inspection


contact-us-tasatec