การทดสอบสีของขนม Color in Food Processes In-Line

มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ

การทดสอบสีของขนม การทดสอบขนาดของขนม การทดสอบความชื้นของขนม การทดสอบความสมบุรณ์ของสินค้า

ระบบ Sightline In-Line การทดสอบสีของขนมทุกระบบจะวัดขนาดรูปร่าง และคุณลักษณะสีที่แตกต่างกันมากกว่า 100 รายการ สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผ่านระบบ รวมถึงคุณลักษณะสีของพื้นผิวด้านล่าง ผู้ใช้งานสามารถดูการวัดทั้งหมดได้ในรูปแบบกราฟิก และตัวเลข นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดสินค้า และภาพดิบโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบในอนาคตและการรายงานในอดีต

การตรวจจับข้อบกพร่องและการปัดทิ้งของสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ การวัดสำหรับสีของขนม แต่ละชิ้นสามารถใช้เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องขนาดรูปร่างหรือสีได้ ทุกข้อบกพร่องจะถูกจัดหมวดหมู่ และติดตามโดยใช้ชื่อที่ผู้ใช้กำหนดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สินค้าที่มีข้อบกพร่องสามารถถูกปัดทิ้งได้โดยอัตโนมัติจากการไหลของสินค้าบนสายพานโดยใช้ลำดับของไอพ่นอากาศความเร็วสูงที่นำวัตถุที่มีข้อบกพร่องแต่ละชิ้นออกอย่างแม่นยำ

ติดตั้งใช้งานและบำรุงรักษาง่าย
ระบบ Sightline In-Line เป็นระบบ Turn-Key ที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งอย่างรวดเร็วในสายการผลิตใหม่ หรือที่มีอยู่ ฐานวางขนาดเล็ก และขาตั้งแบบปรับได้ในตัวสามารถใส่ลงในพื้นที่ จำกัด ได้โดยมีการปรับเปลี่ยนน้อยที่สุดกับสายพานลำเลียงที่มีอยู่ และไม่จำเป็นต้องใช้สายพานลำเลียง หรือการแพร่กระจายที่ต้นน้ำของระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา ส่วนประกอบทั้งหมดของระบบ เป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่มีจำหน่ายจาก Suppliers หลายราย และไม่มีการใช้ส่วนประกอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ในระบบ

Ensure Product Quality

Every Sightline In-Line system measures over 100 different size, shape and color attributes for every product that passes through the system, including color attributes of the bottom surface. These measurements can then be used to provide real-time operator feedback and to ensure compliance with product specifications.
All measurements can be viewed by operators in a variety of graphical and numerical formats. Product measurement data and raw images can also be stored automatically for future review and historical reporting.

Defect Detection and Rejection

Measurements for each object can be used to detect size, shape or color-based defects. Every defect is categorized and tracked using a user-defined name so that operators can quickly understand the source of any problems.
Defective products can be automatically rejected from the product flow using an array of high-speed air jets that precisely remove the individual defective object.

Easy to Install, Operate and Maintain

In-Line systems are turn-key systems designed to be quickly installed into any new or existing production line. The small footprint and integrated, adjustable stand can fit into tight spaces with minimal modifications to existing conveyors, and no laning or spreading conveyors are required upstream of the system.
To ensure longevity and easy maintenance, all of the components of the system are standard, off-the-shelf parts that are available from multiple suppliers, and no proprietary components are used in the system.

หากลูกค้าสนใจเกี่ยวกับการทดสอบสีของขนม Color in Food Processes In-Line สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ


#วัดความชื้น
#วัดความชื้นในอาหาร
#วัดความชื้นในกระบวนการผลิตขนม
#วัดความชื้นอุตสากรรมอาหาร
#วัดความชื้นในขนมปัง
#การตรวจสีของขนม
#การตรวจสอบรอยซีล
#การทดสอบความสมบูรณ์ของสินค้า
#baked_goods
#Moisture_in_baked_goods
#heat_sealed_packages
#Seal_Inspection
#Counting_and_Packaging_Solutions
#Counting_Solutions
#Packaging_Solutions


contact-us-tasatec