เครื่องจักรแปรรูปยาสูบ Comas in Tobacco Industrial

Comas เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรแปรรูปยาสูบ อุตสาหกรรมแปรรูปยาสูบในทุกขั้นตอน การวัดความชื้นส่วนผสมยาสูบด้วยระบบของ PSC NIR จึงเป็นการทดสอบเพื่อรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

เครื่องจักรแปรรูปยาสูบ Comas in Tobacco Industrial

COMAS designs and manufactures equipment, special purpose processing plants and ancillary machinery for all stages of tobacco processing industry and offers you and your business the very best in technology, quality and serviee.

Cr. Experts in Tobacco Processing Macainery

#ความชื้นยาสูบ #อุตสากรรมยาสูบ #Comas #Moisture #Tobacco #TobaccoIndustrial, #Tobacco_Reconstitution_Processing


contact-us-tasatec