มาทำความรู้จักเครื่องจักรในอุตสากรรมยาสูบ Hauni in Tobacco Industrial

มาทำความรู้จักเครื่องจักรในอุตสากรรมยาสูบ Hauni in Tobacco Industrial

Hauni
ผู้ใช้งานเครื่อง Hauni สามารถสร้างส่วนผสมของใบยาสูบได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงกำหนดรสชาติบุหรี่ ปรับคุณภาพให้หลากหลายไปจนถึงระดับพรีเมียม และเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ Borgwaldt Flavour ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hauni ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาส่วนผสม การแปรรูปและแต่งกลิ่นยาสูบ ให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่าในด้านนี้ การวัดความชื้นส่วนผสมยาสูบด้วยระบบของ PSC NIR จึงเป็นการทดสอบเพื่อรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

เครื่องจักรในอุตสากรรมยาสูบ Hauni in Tobacco Industrial

Hauni provides operative support during installation, commissioning of the components and actual running of the plant – starting with the creation of the tobacco blend. This is an important topic for newcomers to the Primary. For the first time, they have the opportunity to create their own product, determine the flavor of their own cigarettes, vary quality from low-cost to premium, and boost their brand image. Hauni subsidiary Borgwaldt Flavor – a specialist in blend development, tobacco processing and flavoring – offers valuable help in this area.

Cr. Hauni’s New Primary for Manufacturers

#ความชื้นยาสูบ #อุตสากรรมยาสูบ #Hauni #Moisture #Tobacco #TobaccoIndustrial, #Tobacco_Reconstitution_Processing


contact-us-tasatec