การให้ความชื้นกระดาษ Re-Moisturizers in paper converting process

กระดาษเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของเรา ด้วยกว่าครึ่งนั้นถูกนำไปรีไซเคิล และวัตถุดิบที่เหลือส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างต้นไม้ ตั้งแต่กระดาษโน้ตไปจนถึงถ้วยกระดาษ แผ่นป้าย เทปฉลาก และอีกมากมาย กระดาษเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้ในการเขียน การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

กระบวนการแปลงกระดาษที่ผลิตจากโรงงานให้เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษในรูปแบบต่างๆ คือกระบวนการแปลงกระดาษแผ่นบาง ๆ (web) ให้เป็นรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่นในการทำหนังสือกระดาษอาจถูกเคลือบ พิมพ์ ตัด ติดกาว และรวมกันไว้ทั้งหมดในกระบวนการต่อเนื่อง

การแปลง (Converting) นั้น บริษัทฯ ที่ผลิตกระดาษคุณภาพสูง จะต้องทำให้กระดาษเป็นแผ่นเรียบ เสมอกันทั้งหมด หากด้านบนและด้านล่างของแผ่นกระดาษมีระดับความชื้นต่างกันด้านข้างจะขยายหรือหดออกซึ่งจะทำให้ขอบกระดาษม้วนงอ และการที่ขอบการดาษม้วนงอนี้เอง จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาจากการผลิต เช่น กระดาษติดในการพิมพ์ การตัดกระดาษ การม้วนบรรจุกระดาษ ที่จะทำให้การผลิตล่าช้า สินค้าเสียหาย ลดประสิทธิภาพการผลิตลงอย่างมาก ฉะนั้นการคอยตรวจสอบและควบคุมปริมาณความชื้นสำคัญมาก ในการรักษาความเรียบสม่ำเสมอของกระดาษ และยังช่วยควบคุมการเกิดปัญหาขอบกระดาษม้วนงอ

Re-Moisturizers
บทความนี้ จะขอพูดถึงขั้นตอนการให้ความชื้นกระดาษ (Re-Moisturizers) เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการผลิตกระดาษ (Paper Converting Process) ให้มีคุณภาพ

เราทราบกันดีว่า กระดาษสามารถรับหรือสูญเสียความชื้นได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บ เรามีผู้ประกอบการจำนวนมาก ต้องการตรวจสอบความชื้นกระดาษที่รับเข้ามา ก่อนที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการเคลือบ หรือกระบวนการผลิตอย่างอื่น เพราะระดับความชื้นที่ถูกต้องนั้น ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการเคลือบจะดำเนินไปอย่างราบรื่น เพราะค่าความชื้นกระดาษ จะถูกนำไปคำนวนเพื่อปรับเปลี่ยนการเคลือบให้เหมาะสม หากความชื้นมากเกินไป ก็ใช้การปรับความเร็วการม้วนลูกกลิ้ง, การเพิ่ม หรือลดช่องว่าง และการปรับความเอียงช่วย หรือหากความชื้นไม่เพียงพอ ก็สามารถให้ความชื้นกระดาษเพิ่มได้ (Re-Moisturizers) การพ่นไอน้ำด้วยหัวพ่น (steam nozzle) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยไอน้ำ โดยใช้ดิสก์ควบคุมการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กระดาษ สามารถปรับได้ตามปริมาณน้ำหรือความเร็วในการหมุนของดิสก์ อัตราการพ่นควบคุมด้วยปริมาตรน้ำหรือจำนวน ไมโครสเปรย์ที่ใช้ต่อวินาที

Re-Moisturizers
Paper can gain or lose moisture based on the surrounding humidity when in transit or storage. Many converters also measure the incoming paper stock prior to coating the paper. Correct moisture levels ensure that the coating will be properly applied to the paper substrate, and corrections can be made to moisture levels to optimize the converting process. Re-moisturizers can be used if the paper moisture is too low, and they can be roll, steam, disk, spray or another implementation technique. Roll re-moisturizers can be optimized by adjusting applicator roll speed, gap and skew. Steam re-moisturizers are adjusted by increasing the volume of steam applied to the paper. Disk re-moisturizers can be adjusted by water volume or disk rotation speed. Spray re-moisturizers are controlled by water volume or the number of micro-sprays applied per second. No matter which technique is used, a key step in the process is to monitor and measure moisture levels.

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใด ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการคือการตรวจสอบและวัดระดับความชื้น ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความชื้น (Re-Moisturizers) นี้ได้จากทีมงานเทคนิคของทาซาเทคตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้


contact-us-tasatec