เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ WVTR E-398

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ WVTR E-398
เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ ความชื้น WVTR E-398 Water Vapor Transmission Rate Analyzer

เครื่องวัดค่า WVTR รุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกมาแล้วว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดสำหรับการวัดค่า WVTR ในช่วงกลางถึงสูง เหมาะกับตัวอย่างประเภท PE film, PP film, Goretex, High Breathable Rate film, BioDegredable film เป็นต้น ให้ผลลัพท์เร็ว แม่นยำ และไม่มีอะไหล่สิ้นเปลือง

หลักการทำงานของเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านแก๊ส รุ่น L80 ทำโดยการวัดเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทจากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่ง โดย chamber ที่ใช้ในการทดสอบต้องควบคุมให้มีสภาพตามข้อกำหนด โดยเวลาที่ใช้ไปนี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ในฟิล์มมาตรฐาน แล้วแสดงผลออกมาในหน่วย gm / m2 dauไหลของแก๊สที่ต้องการวัดที่แรงดันบรรยากาศ ambient pressure ผ่านวัสดุทดสอบไปยังด้านที่ไม่มีแรงดัน Vacuum และใช้ Pirani เซนเซอร์ในการตรวจจับ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันจากต่ำไปสูง จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเดียวกันของฟิล์มมาตรฐาน แล้วแสดงผลออกมาในหน่วย gm/m2/day

Dynamic Measurement

Measuring Principle : This dynamic measurement compare interval time required for incremental relative humidy increase in Upper Chamber (i.e. 9.9 … 10.1 % RH) Interval time for increasing humidity from 9.9% to 10.1% is measured.
The time is compared with time of standard film. Permeability of standard film is known.

หากลูกค้าสนใจเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ WVTR E-398 สามารถติดต่อเราได้ที่

Girl in a jacket