New OTR Sensor Technology

New OTR Sensor Technology
เซนเซอร์ใหม่ในเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจน New OTR Sensor Technology

อีกหนึ่งพัฒนาการจาก SystechIllinois ในการทดสอบค่าอัตราการซึมผ่านออกซิเจน “ออกซิเจนเซนเซอร์” ใหม่ในเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจน (New OTR Sensor Technology)

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจน รุ่น 8100e นี้ ผ่านการปรับปรุงด้วยความเห็นอันหลากหลายจากผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลก ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บวกกับทีมงานวิศวกรรมของ SystechIllinois ที่ทุ่มเทค้นคว้าวิจัยออกซิเจนเซนเซอร์แบบใหม่ (New OTR Sensor) เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจนได้คลอบคลุมกับวัสดุหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Polymer Film, Flexible Film, BioDegradable Film, Synthetic Film ฯลฯ ซึ่งออกซิเจนเซนเซอร์ใหม่นี้ ถูกพัฒนามาให้ตอบสนองการทำงานในช่วง 0.05 – 432,000 cc/(m2 ∙ day) และยังมีระบบ Anti-Surge ™ ที่ถูกวิศวกรรมมาให้ป้องกันความเสียหายกับเซนเซอร์จากออกซิเจนความเข้มข้นสูง ที่อาจหลุดเข้ามาในระบบได้ ช่วยยืดอายุออกซิเจนเซนเซอร์ให้ยาวนานขึ้น

นอกจากนี้ เรายังคงข้อดีของเครื่อง OTR series 8000 ไว้ไม่ว่าจะเป็น

• Satellites up to 32 cells
• Fast change from wet to dry
• Fast purge for packages
• System Validation using Certified Gas Standards
• Widest range of any single instrument
• Long sensor life
• Does not require expensive gas mix
• Internet service support
• Unique “Anti-Surge” feature prevents sensor damage


ด้วยออกซิเจนเซนเซอร์แบบใหม่นี้ (New OTR Sensor) ทำให้เครื่องทดสอบอัตราการซึมผ่านออกซิเจนของ SystechIllinois ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนได้เร็วขึ้นด้วย New Coulometric Sensor E-metric ™ แบบใหม่ และทนทานยิ่งขึนด้วยระบบ New Anti-Surge ™ ที่ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเซนเซอร์ได้ ในกรณีที่ระบบต้องทดสอบอัตราการซึมผ่านออกซิเจนสูงๆ (High OTR)

สำหรับลูกค้า หรือผู้สนใจที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของออกซิเจนเซนเซอร์แบบใหม่ที่ใช้ในเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจน 8100e นี้ติดต่อเราได้ที่

Girl in a jacket