เครื่องมือทดสอบ Shelf Life ของบรรจุภัณฑ์

เครื่องมือทดสอบ Shelf life ในแพคเกจของการวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์และคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์

Oxygen and Carbondioxide Gas Analyzer in package

จากการที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศเลิกใช้ ไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน (Partially Hydrogenated Oils) ที่ส่งผลต่อการ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

โดยห้ามใช้ไขมันทรานส์ เป็นวัตถุดิบในอาหาร ทั้งนี้อาหารที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์สูงได้แก่ ครีมเทียม เนยเทียม เนยขาว มาการีน คุ้กกี้ โดนัท พัฟ พาย ขนม เพราะไขมันทรานส์แม้จะมีราคาถูก รสชาติดี เก็บได้นาน แต่ไม่ดีต่อสุขภาพ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต อย่างร้านกาแฟอุดมสุข ที่ผลิตเค้ก เบเกอรี่ จำหน่ายให้กับลูกค้า เลือกใช้ เนยแท้ แทนไขมันทรานส์ แม้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงก็ตาม จาการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเลิกใช้ Illinois Instrument ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคงสภาพรักษาอายุการเก็บรักษาของ Shelf Life

ไขมันทรานส์” ไม่ใช่การตรวจไม่พบ แต่เป็นการกำหนดความเข้มข้นสูงสุดของไขมันทรานส์ที่ยอมให้มีได้ โดยใช้ปริมาณที่พบได้ในธรรมชาติเป็นเกณฑ์ (ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ในขณะที่ WHO แนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคกรดไขมันทรานส์ โดยไม่ควรบริโภคเกินกว่า 2.2 กรัม/วัน)ผู้ผลิตน้ำมันและไขมันจะต้องดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ปนเปื้อนกรดไขมันทรานส์ โดยใช้กระบวนการ oil blending เร่งรัดมาตรการด้านกฎหมายที่ห้ามมิให้ใช้ไขมันที่ผลิตจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนในการผลิตอาหาร เพื่อลดการได้เปรียบและเสียเปรียบทางการค้าของผู้ผลิตอาหารธุรกิจอาหารและเบเกอรี่อีกรายกล่าวว่า ผู้ผลิตอาหารมีการปรับตัวเรื่องไขมันทรานส์มาตลอด เช่น การพัฒนาไขมัน-น้ำมันผ่านกระบวนการที่เรียกว่า oil blending มาทดแทนแล้ว

เนื่องจากการปลอดไขมันทรานส์นั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนไลน์การผลิต-ลงทุนเครื่องจักร หรือแม้แต่ปรับสูตรขนมและอาหารใหม่ทั้งหมด การปรับตัวจึงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงห่วงว่า ผู้ประกอบการรายกลางและเล็กจะกระทบหนัก ขณะที่รายใหญ่ “ไม่น่ามีปัญหา” ระหว่างนี้สถาบันอาหารเองต้องให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท อาทิ สูตรการผลิต ที่ตลาดต้องการและสอดรับกับกฎหมายที่จะออกมาใหม่

ทางทาซาเทค จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิต มีเครื่องวัดออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์และวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์ ที่จะทำให้เราได้ทราบถึงอายุของตัวผลิตภัณฑ์ Shelf Life ของตัวโปรดักส์ และการเติมไนโตรเจนเพื่อคงสภาพของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนาน และทราบถึงวันหมดอายุ


contact-us-tasatec