การจัดการเรื่องผงฝุ่นที่เกิดจากเตาหลอม (Foundry)

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายมีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด แต่ระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ของ FilterSense เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการจัดการเรื่องผงฝุ่นที่เกิดจากเตาหลอม (Foundry)จากเตาไปจนถึงกระบวนการหล่อสำเร็จรูป เนื่องจากถูก FilterSense ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการโซลูชั่นที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเรื่องผงฝุ่นที่เกิดจากเตาหลอม (Foundry)เป็นไปตามข้อกำหนดของ MACT ของ US-EPA Iron and Steel Foundry MACT

จอภาพอนุภาคของตัวกรองที่มีการตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ FilterWare ™ HMI / SCADA ก็ได้มอบโซลูชั่นแบบครบวงจรที่สอดคล้องกับการบันทึกข้อมูล CFR 40 และบันทึกการรั่วไหลของตัวกรองผ้า อีกครั้งครอบคลุมถึงกฎการดำเนินการแก้ไข โซลูชั่นแบบ Baghouse Control ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การบำรุงรักษา ลดเวลาหยุดทำงานฉุกเฉิน  และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของการใช้งานการจัดการเรื่องผงฝุ่นที่เกิดจากเตาหลอม (Foundry)ให้ดียิ่งขึ้น

FilterSense’s robust and easy-to-use instruments, control systems, and software are all ideally suited for foundry applications. From the furnace to the finished casting process, FilterSense provides field-proven solutions to ensure that foundries are compliant to US-EPA Iron and Steel Foundry MACT regulations. FilterSense particulate monitors with automatic self-checks and FilterWare™ HMI/SCADA software provide a turnkey solution compliant to CFR 40 data logging and record keeping of fabric filter leaks and corrective actions rules. Baghouse Control solutions reduce operation and maintenance costs, eliminate emergency downtime and increase operational efficiency.

Sales, engineering, and systems integration personnel provide comprehensive EPA MACT and other regulatory consultation.

 

 

 

Particulate Monitoring Solutions

Continuous Particulate Monitoring Ensure regulatory compliance (US-EPA, OSHA, MOE, & More). Output in Mass Units (mg/m³)Leak Analysis & Location Identify filter leaks weeks before visual emissions. Precisely locate filter leaks by row. Proactively reduce emergency downtime.Basic Leak / Broken Bag Detection Meet BLDS (Bag Leak Detection System) requirements and reliably identify filter leaks as small as 6mm diameter.

Baghouse Control Solutions

Baghouse Diagnostics Preventive process and system diagnostics allow users to identify filter condition, failed solenoids, failed and frozen pulse diaphragm valves, system health and more.Intelligent DP Control Intelligent filter cleaning control maintains baghouse DP within 0.1. InWC to reduce pulse rates up to 90% for considerable compressed air savings. Easily set cleaning parameters, pulsing sequence and patterns.Baghouse Controls Centralized visualization and control of many baghouse process variables (hopper level, manual dampers, fan control, sonic horns, solenoid firing, DP, air flow, and MORE).

Process & Equipment Solutions

Downstream Equipment Protection Identify carryover and prevent damage to critical equipment and processes.Powder Processing Verify optimum capture of valuable product & prevent product loss.Powder Flow & Injection Verify powder injection/flow and confirm downstream eciency and proper process control.

Environment, Health, & Safety Solutions

EPA Compliance PM CEMS, CPMS, NESHAP, MACT, BLDSOSHA Ensured compliance to Plant and workspace air quality standards. Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.Health & Safety Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเรื่องผงฝุ่นที่เกิดจากเตาหลอม (Foundry) รวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ


contact-us-tasatec