การจัดการเรื่องผงฝุ่นที่เกิดจากการผลิตซีเมนต์ (Cement)

อุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement) เป็นอุตสาหกรรมและบริการที่ครอบคลุมถึงโซลูชั่นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ MACT ของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Cement) รวมถึงเตาเผาซีเมนต์ (Cement) ที่เผาขยะอันตราย โดยระบบควบคุม Baghouse, BagSense

เทคโนโลยีการทำความสะอาดตัวกรอง IntelliPULSE ™  สามารถนำไปใช้กับตัวกรองผ้าทุกขนาดตั้งแต่นักสะสมเจ็ทพัลส์ขนาดเล็กไปจนถึงระบบทำความสะอาดแก๊สแบบหลายช่องขนาดใหญ่

ระบบการจัดการและการกรองผ้าแบบหลายช่องได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมกระบวนการกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปล่อยมลพิษ เพื่อลดปัญหาการบำรุงรักษาฉุกเฉิน การกำจัดวิธีการตรวจสอบด้วยสายตา 22 วิธีและการเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์

FilterSense provides a comprehensive range of products and services for the Cement industry, including solutions for Portland Cement MACT compliance and cement kilns burning hazardous waste. FilterSense baghouse controls and IntelliPULSE™ filter pressure cleaning technology are applied to fabric filters of all sizes, from small pulse jet collectors to large multi-compartment kiln gas cleaning systems. Multi-compartment Fabric Filter Optimization and Management Systems are designed for preventive control of large scale particulate filtration processes to meet emissions targets, reduce emergency maintenance outages, eliminate Method 22 visual inspections, and increase product yield.

For stack particulate emissions, filter leak detection, and powder flow, FilterSense DynaCHARGE™ particulate monitors have been the technology of choice in the cement industry since 1994. Automatic sensor and system self-checks to ASTM D7392 are available.

FilterSense has developed a reputation as a premier partner to the cement industry.

Particulate Monitoring Solutions

Continuous Particulate Monitoring Ensure regulatory compliance (US-EPA, OSHA, MOE, & More). Output in Mass Units (mg/m³)Leak Analysis & Location Identify filter leaks weeks before visual emissions. Precisely locate filter leaks by row. Proactively reduce emergency downtime.Basic Leak / Broken Bag Detection Meet BLDS (Bag Leak Detection System) requirements and reliably identify filter leaks as small as 6mm diameter.

Baghouse Control Solutions

Baghouse Diagnostics Preventive process and system diagnostics allow users to identify filter condition, failed solenoids, failed and frozen pulse diaphragm valves, system health and more.Intelligent DP Control Intelligent filter cleaning control maintains baghouse DP within 0.1. InWC to reduce pulse rates up to 90% for considerable compressed air savings. Easily set cleaning parameters, pulsing sequence and patterns.Baghouse Controls Centralized visualization and control of many baghouse process variables (hopper level, manual dampers, fan control, sonic horns, solenoid firing, DP, air flow, and MORE).

Process & Equipment Solutions

Downstream Equipment Protection Identify carryover and prevent damage to critical equipment and processes.Powder Processing Verify optimum capture of valuable product & prevent product loss.Powder Flow & Injection Verify powder injection/flow and confirm downstream eciency and proper process control.

Environment, Health, & Safety Solutions

EPA Compliance PM CEMS, CPMS, NESHAP, MACT, BLDSOSHA Ensured compliance to Plant and workspace air quality standards. Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.Health & Safety Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและอุตสาหกรรมการจัดการเรื่องผงฝุ่นที่เกิดจากการผลิตซีเมนต์ (Cement) รวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ