การจัดการเรื่องผงฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตยา (Pharmaceuticals)

อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในรูประบบกรองของเหลวบนในอุตสาหกรรมยา หรือการจัดการเรื่องผงฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตยา (Pharmaceuticals) อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพตัวกรองแบบเรียลไทม์ได้  และที่สำคัญการตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว จะมีระบบคำเตือนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการกู้คืนผลิตภัณฑ์ผงที่มีมูลค่าสูง และเพื่อให้ การจัดการเรื่องผงฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตยา (Pharmaceuticals) สามารถป้องกันฝุ่นที่จำเป็นต่อการปล่อยมลพิษทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นอุปกรณ์ของ FilterSense จึงได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมโดยมีข้อกำหนดที่เข้มงวดโดย OEM วิศวกรและผู้ใช้ปลายทาง

ระบบเซ็นเซอร์จะมีกระบวนการและการตรวจสอบระบบโดยอัตโนมัติ  เพื่อให้การจัดการเรื่องผงฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตยา (Pharmaceuticals) สามารถกำจัดการเปรียบเทียบเครื่องมือด้วยตนเองและตรงตามมาตรฐาน NAMUR NE43 / NE107

FilterSense particulate monitors are virtually an industry standard device for integral fluid-bed fabric filter systems in the pharmaceutical industry. These monitors provide critical real-time filter efficiency monitoring and early warning leak detection to maximize product recovery of high-value powders and to provide essential protection against biohazard emissions.

FilterSense particulate monitors have become the industry’s preferred product with wide-scale specification by OEMs, engineers, and end users.

Automatic sensor, process and system self-checks eliminate manual instrument calibrations and meet NAMUR NE43/NE107 standards.

Particulate Monitoring Solutions

Continuous Particulate Monitoring Ensure regulatory compliance (US-EPA, OSHA, MOE, & More). Output in Mass Units (mg/m³)Leak Analysis & Location Identify filter leaks weeks before visual emissions. Precisely locate filter leaks by row. Proactively reduce emergency downtime.Basic Leak / Broken Bag Detection Meet BLDS (Bag Leak Detection System) requirements and reliably identify filter leaks as small as 6mm diameter.

Baghouse Control Solutions

Baghouse Diagnostics Preventive process and system diagnostics allow users to identify filter condition, failed solenoids, failed and frozen pulse diaphragm valves, system health and more.Intelligent DP Control Intelligent filter cleaning control maintains baghouse DP within 0.1. InWC to reduce pulse rates up to 90% for considerable compressed air savings. Easily set cleaning parameters, pulsing sequence and patterns.Baghouse Controls Centralized visualization and control of many baghouse process variables (hopper level, manual dampers, fan control, sonic horns, solenoid firing, DP, air flow, and MORE).

Process & Equipment Solutions

Downstream Equipment Protection Identify carryover and prevent damage to critical equipment and processes.Powder Processing Verify optimum capture of valuable product & prevent product loss.Powder Flow & Injection Verify powder injection/flow and confirm downstream eciency and proper process control.

Environment, Health, & Safety Solutions

EPA Compliance PM CEMS, CPMS, NESHAP, MACT, BLDSOSHA Ensured compliance to Plant and workspace air quality standards. Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.Health & Safety Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเรื่องผงฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตยา (Pharmaceuticals) รวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ


contact-us-tasatec