การผลิตไฟฟ้า (Power)

หากไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า (Power) ภาคอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ปรากฏขึ้น เมื่อประเทศที่กำลังพัฒนาขยายความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า (Power)  เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วก็จะถูกท้าทายด้วยโครงสร้างพื้นฐาน นั่นคืออายุเทคโนโลยีที่ล้าสมัย กฎหมายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระดับการปล่อยก๊าซ และเทคนิคต่างๆที่ทำตามกันมา

วันนี้ FilterSense เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของระบบตรวจสอบอนุภาคอย่างต่อเนื่อง การควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเก็บหม้อไอน้ำในโรงไฟฟ้าถ่านหิน และขยะ การวิเคราะห์ตัวกรองผ้า B-PAC™ จะลดการหยุดทำงานฉุกเฉิน ในขณะที่ลดการใช้อากาศอัด และลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไส้กรอง FilterSense มีผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า (Power) ตรงตามความต้องการของ Boiler MACT ในขณะที่ปรับปรุงการจัดการการบำรุงรักษา baghouse

Without the Power Industry, all other Industrial sectors would not exist. As developing economies expand their power generation abilities to meet growing demand, developed economies are challenged with aging infrastructure, outdated technologies, and increased legislation regarding emission levels and monitoring techniques.

Today, FilterSense is a leading supplier of continuous particulate monitoring systems and automated controls for boiler baghouses in coal and trash burning plants. B-PAC™ fabric filter diagnostics reduce emergency downtime, while minimizing compressed air consumption and filter replacement costs. FilterSense has the proven products and experience to help the power industry meet Boiler MACT requirements while improving baghouse maintenance management.

Particulate Monitoring Solutions

Continuous Particulate Monitoring Ensure regulatory compliance (US-EPA, OSHA, MOE, & More). Output in Mass Units (mg/m³)Leak Analysis & Location Identify filter leaks weeks before visual emissions. Precisely locate filter leaks by row. Proactively reduce emergency downtime.Basic Leak / Broken Bag Detection Meet BLDS (Bag Leak Detection System) requirements and reliably identify filter leaks as small as 6mm diameter.

Baghouse Control Solutions

Baghouse Diagnostics Preventive process and system diagnostics allow users to identify filter condition, failed solenoids, failed and frozen pulse diaphragm valves, system health and more.Intelligent DP Control Intelligent filter cleaning control maintains baghouse DP within 0.1. InWC to reduce pulse rates up to 90% for considerable compressed air savings. Easily set cleaning parameters, pulsing sequence and patterns.Baghouse Controls Centralized visualization and control of many baghouse process variables (hopper level, manual dampers, fan control, sonic horns, solenoid firing, DP, air flow, and MORE).

Process & Equipment Solutions

Downstream Equipment Protection Identify carryover and prevent damage to critical equipment and processes.Powder Processing Verify optimum capture of valuable product & prevent product loss.Powder Flow & Injection Verify powder injection/flow and confirm downstream eciency and proper process control.

Environment, Health, & Safety Solutions

EPA Compliance PM CEMS, CPMS, NESHAP, MACT, BLDSOSHA Ensured compliance to Plant and workspace air quality standards. Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.Health & Safety Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตไฟฟ้า (Power) รวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ


contact-us-tasatec