อุตสาหกรรมเคมี (Chemical)

อุตสาหกรรมเคมี(Chemical) เป็นเครื่องมือการควบคุมที่แม่นยำและเชื่อถือได้  เทคโนโลยีและการสื่อสารอัจฉริยะนี้เป็นเหตุผลที่ดีที่วิศวกรได้รับความไว้วางใจใน บริษัทเคมี (Chemical) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การปรับปรุงกระบวนการกรองสารเคมี (Chemical) จะต้องเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานและการรับรองต้องสอดคล้องกับ US-EPA การตรวจสอบเซ็นเซอร์กระบวนการและระบบขั้นสูงช่วยลดการสอบเทียบเครื่องมือด้วยตนเองและเป็นไปตามมาตรฐาน NAMUR NE43 / NE107

The chemical industry requires dependable, accurate instruments and controls with the latest smart technologies and communications. It is for good reason that reliability engineers at the largest chemical company in the world specify FilterSense B-PACs™ (Baghouse Performance Analyzer & Controllers). FilterSense solutions optimize chemical filtration processes, while reducing operating costs and assuring US-EPA compliance. Advanced sensor, process, and system self-checks eliminate manual instrument calibrations and meet NAMUR NE43/NE107 standards.

FilterSense designs solutions that are tailored for demanding process conditions of chemical plants, such as high moisture content, corrosive gases, high pressures, high temperatures, and hazardous area classifications.

Particulate Monitoring Solutions

Continuous Particulate Monitoring Ensure regulatory compliance (US-EPA, OSHA, MOE, & More). Output in Mass Units (mg/m³)Leak Analysis & Location Identify filter leaks weeks before visual emissions. Precisely locate filter leaks by row. Proactively reduce emergency downtime.Basic Leak / Broken Bag Detection Meet BLDS (Bag Leak Detection System) requirements and reliably identify filter leaks as small as 6mm diameter.

Baghouse Control Solutions

Baghouse Diagnostics Preventive process and system diagnostics allow users to identify filter condition, failed solenoids, failed and frozen pulse diaphragm valves, system health and more.Intelligent DP Control Intelligent filter cleaning control maintains baghouse DP within 0.1. InWC to reduce pulse rates up to 90% for considerable compressed air savings. Easily set cleaning parameters, pulsing sequence and patterns.Baghouse Controls Centralized visualization and control of many baghouse process variables (hopper level, manual dampers, fan control, sonic horns, solenoid firing, DP, air flow, and MORE).

Process & Equipment Solutions

Downstream Equipment Protection Identify carryover and prevent damage to critical equipment and processes.Powder Processing Verify optimum capture of valuable product & prevent product loss.Powder Flow & Injection Verify powder injection/flow and confirm downstream eciency and proper process control.

Environment, Health, & Safety Solutions

EPA Compliance PM CEMS, CPMS, NESHAP, MACT, BLDSOSHA Ensured compliance to Plant and workspace air quality standards. Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.Health & Safety Safeguard plant personnel from hazardous air pollutants. Reduce entry into confined spaces.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและอุตสาหกรรมเคมี(Chemical) รวมถึงข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ