เครื่องมือวัดและจัดการปัญหาฝุ่นละออง Particulate Matter (PM2.5) solution

ไทยคือประเทศที่มีปริมาณฝุ่นละอองมากเป็นอันดับ 7 ของโลก”

“ค่าฝุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้าเราหายใจเข้าไป เท่ากับการสูบบุหรี่ 1,200 มวน”
“อาการมือเท้าบวมที่พบบ่อยในผู้สูงวัยช่วงนี้ มีสาเหตุหลักมาจากฝุ่นละออง”

ข้อมูลและสถิติเหล่านี้ สะท้อนว่าที่ผ่านมา เราอาจไม่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างจริงจัง หรือยังแก้ปัญหาไม่ถูกทาง เรายังไม่มีส่วนร่วมกับสังคม มองและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ระงับฝุ่นละอองจากแหล่งจ่าย แหล่งผลิต ซึ่งวันนี้ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถกำจัดฝุ่นละอองตั้งแต่ต้นทาง หรือมีทางเลือกมากมายให้เราไม่ผลิตฝุ่นละอองหรือผลิตฝุ่นละอองออกมาให้น้อยที่สุด

Tasatec เรามีโซลูชั่น เกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อมครบวงจร
กระบวนการเผาไหม้
การปลดปล่อยไอเสีย
การตรวจจับแก๊สอันตรายต่างๆ
การดักจับและควบคุมปริมาณฝุ่นละอองจากโลหะหนักหรือจากการเผาไหม้
อุณหภูมิความร้อนในการผลิตที่เหมาะสม
รวมไปถึง
solution การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

Tag: #เครื่องวัด #ฝุ่นละออง #particulate_pm2.5

ถึงเวลาผลักดันการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่อย่างจริงจังแล้ว
Tasatec มือเล็กๆในสังคม ขอมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น ด้วยทรัพยากรทุกอย่างที่เรามีและเราเชื่อว่าทุกคนทำได้


contact-us-tasatec