เซนเซอร์สำหรับวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมเซรามิค (particulate monitoring and control in Ceramic industry)

งานวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมเซรามิคนั้น มีอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่สำคัญมากก็คือระบบดักกรอง เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ
ดังนั้นการวัดผงฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค(particulate monitoring and control in Ceramic industry) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและมีกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยมากมายเกี่ยวกับระดับฝุ่นละอองในโรงงานเซรามิคหรืองานวัดผงฝุ่นนี้
เนื่องจากเกี่ยวกับการหายใจโดยตรง หากมีปริมาณฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศมากเกินไป จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานในโรงงานเซรามิคหรือผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ FilterSense คือ ผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องงานวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมเซรามิคนี้
TASATECและ FilterSense มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์, ให้คำปรึกษา, บริการครบวงจรสำหรับงานวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิค

Ceramic Tile Industry and the Impact of COVID-19

FilterSense applies its problem solving solutions to a wide variety of industries. With thousands of installations throughout the world
since 1994, FilterSense has experience in virtually every industry. It is likely that we have experience in applications similar to yours.
TASATEC & FilterSense provides a comprehensive range of products and services for the ceramic industry

filter pressure cleaning technology are applied to fabric filters of all sizes, from small
pulse jet collectors to large multi-compartment kiln gas cleaning systems.Multi-compartment Fabric Filter Optimization and Management Systems aredesigned for preventive control of large scale particulate filtration processes to meet emissions targets, reduce emergency maintenance outages, eliminate Method 22 visual inspections, and increase product yield.

For stack particulate emissions, filter leak detection, and powder flow, FilterSense DynaCHARGE ?
particulate monitors have been the technology of choice in the ceramic industry.

Automatic sensor and system self-checks to ASTM D7392 are available. TASATEC & FilterSense has developed a reputation as a premier partner to the industry in Thailand.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมเซรามิค (particulate monitoring and control in Ceramic industry) หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อได้ที่นี่


contact-us-tasatec