เซนเซอร์วัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากนม (particulate monitoring and control in Food & Dairy Industry)

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและกว้างขวางในแวดวงอุตสาหกรรมของ FilterSense ในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากนม (Food & Dairy)

การวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากนม (Food & Dairy)นั้น มีอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่สำคัญมากก็คือระบบดักกรอง เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ

ดังนั้นการวัดผงฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากนม (particulate monitoring and control in Food & Dairy industry) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและมีกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยมากมายเกี่ยวกับระดับฝุ่นละอองในโรงงานผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์จากนมหรืองานวัดผงฝุ่นนี้

เนื่องจากมีผลกระทบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ หากมีปริมาณฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศมากเกินไป จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานในโรงงานหรือผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ FilterSense คือ ผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องงานวัดผงฝุ่นนี้
TASATECและ FilterSense มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับFood & Dairy พร้อมทั้งให้คำปรึกษา, บริการครบวงจรสำหรับงานวัดผงฝุ่นในโรงงานรวมถึงโซลูชั่นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Particulate monitoring and control in Food & Dairy industry

Milk Processing Images – Browse 27,609 Stock Photos, Vectors, and Video |  Adobe Stock

FilterSense’s extensive experience with the food and dairy industry includes powdered milk, grain processing, and all types of dry food production plants.
FilterSense has become the preferred supplier of particulate monitors due to the fact that DynaCHARGE? charge sensing technology is immune to sensor fouling caused by the presence of moisture, which causes measurement errors with opacity monitors and traditional triboelectric products.

FilterSense’s reliable particulate monitors not only minimize particulate emissions and assure regulatory compliance, but minimize costly product loss by providing pre-visible leak detection prior to a significant upset.
Preventative maintenance is a priority. FilterSense’s automatic self-checks are ideal for ISO and food and dairy instrument audits.

Tight margins in the food industry demand process efficiency.
FilterSense B-PAC Controls and FilterWare software deliver costs savings through reduced compressed air consumption, minimized emergency downtime, increased productivity, and fabric filter consumables management.

Tag: #เซนเซอร์ #วัดผงฝุ่น #อาหารและผลิตภัณฑ์จากนม #particulate #Food&Dairy

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากนม (particulate monitoring and control in Food & Dairy Industry) หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อได้ที่นี่


contact-us-tasatec