การตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของพลาสติก PVC, PE, PET

การตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของพลาสติก PVC, PE, PET

ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์สามารถตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของพลาสติก PVC, PE, PET ถึง 50 ไมครอนได้อย่างน่าเชื่อถือบนวัสดุที่เป็นพลาสติก PVC, PE, PET หรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ (All Non Metallic Materials) หลายชนิดที่ดัชนีความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อเนื่อง ด้วยโซลูชันเครื่องตรวจจับ Pinhole ที่สามารถกำหนดเองได้

Using proprietary technologies, pinholes as small as 50 micron can be reliably   detected  on  a  variety  of  non  metallic  materials  at  full  index  or  continuous  motion  speeds. Customized Pinhole detector Solutions.

หากลูกค้าสนใจเครื่องตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของพลาสติก PVC, PE, PET หรือ วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ (All Non Metallic Materials) สามารถติดต่อเราได้ที่

#Unformed PVC, PE, PET, All Non Metallic Materials.
#ตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของพลาสติก PVC, PE, PET
#การตรวจสอบรูรั่วของพลาสติก
#พลาสติก PVC, PE, PET
#เครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของพลาสติก


contact-us-tasatec