การตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของหลอดโลหะยา Metal Tube Pinhole Inspection

ตรวจหารูรั่วในหลอดโลหะ ALU โดยใช้โซลูชันที่กำหนดเองของเราซึ่งรวมอยู่ในสายการผลิต สามารถทำได้แล้ววันนี้
Detect pinholes in ALU tubes using our custom solutions integrated into production line. call or email for details.

การบรรจุยาเพื่อสะดวกสำหรับการใช้แต่ละครั้ง (Unit Packaging)
โดยปรกติแล้วการบรรจุยาที่มีลักษณะเป็นของแข็ง จะสะดวกแก่การใช้แต่ละครั้งนั้นนิยมบรรจุเป็นแบบแผงที่เรียกว่า Strip หรือ Blister หรืออาจเป็นซอง (Sachet) ถ้าหากยานั้นมีลักษณะเป็นผง

เพื่อให้วัสดุที่นํามาใช้ทําแผงยาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น เช่น สามารถป้องกันความชื้น ออกซิเจน หรือช่วยให้การ seal ได้ดีขึ้น จึงนิยมใช้ร่วม (Laminate) ด้วยวัสดุอย่างอื่น ในกรณีที่ต้องการให้สามารถป้องกันความชื้นได้ดีมากขึ้น ควรเอาวัสดุที่กันความชื้นได้ดีอยู่ด้านนอก 

หากลูกค้าสนใจงานด้านการตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของหลอดโลหะยา Metal Tube Pinhole Inspection สามารถติดต่อเราได้ที่

#Metal Tube Pinhole Inspection
#การตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของหลอดโลหะยา
#เครื่องตรวจจับรูรั่วสำหรับหลอดยาอลูมิเนียม
#หลอดยา
#Metal Tube
#หลอดอลูมิเนียม


contact-us-tasatec