เครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์จากแผ่นโลหะ Metal Sheet Pinhole Inspection

เครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์จากแผ่นโลหะ Metal Sheet Pinhole Inspection

งานด้านการตรวจสอบรูรั่วของบรรจุภัณฑ์จากแผ่นโลหะ เช่น รางเหล็ก, สายการผลิตฟอยล์, เส้นคั่น, ใยแบนขนาดใหญ่หรือโค้งมนกว้างถึง 16 ฟุต, การตรวจสอบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง, แบตเตอรี่ Mfg. อุตสาหกรรม

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (package) มีอยู่หลายประเภท เช่น บรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์ (blister pack) บรรจุภัณฑ์แบบสตริป (strip pack) ขวด กระป๋อง หลอดบีบ (collapsible tube) แผ่นเปลวหรือฟอยล์ (foil)บรรจุภัณฑ์ (package) มีหน้าที่ในการรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย และความคงตัวของเภสัชภัณฑ์ที่บรรจุจนกว่าจะมีการใช้จนหมดหรือหมดอายุ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญ ในการ ป้องกันเภสัชภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ (protection) จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ความชื้น แสง แก๊ส และเชื้อจุลินทรีย์ ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของตัวยาซึ่งเป็นสาเหตุให้คุณภาพของเภสัชภัณฑ์เปลี่ยนไป และยังต้องสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำหรือสารที่ระเหยได้จากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถป้องกันการสั่นสะเทือน การถูกแรงอัด การตกกระแทก การถูกเจาะ การเสียดสีในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาได้อีกด้วย

  • Steel Strip inspection
  • Foil production lines
  • Separator Lines
  • Large flat or contoured webs up to 16 feet wide
  • Online continuous inspection
  • Battery Mfg. Industry

หากลูกค้าสนใจเครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์จากแผ่นโลหะ Metal Sheet Pinhole Inspection สามารถติดต่อเราได้ที่

#Metal Sheet Pinhole Inspection
#เครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์จากแผ่นโลหะ
#Metal Sheet inspection
#Foil production lines
#ตรวจจับรูรั่วของแผ่นโลหะ
#แผ่นโลหะ, ฟอยล์
#Metal, Foil


contact-us-tasatec