เครื่องตรวจสอบการซีลของฝาปิดผนึกขวด Bottle Sealing Inspection

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราโดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการตรวจสอบการปิดผนึกด้วยความร้อนและการเหนี่ยวนำบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตรวจสอบการซีลของฝาปิดผนึกขวด, การตรวจสอบซีลเหนี่ยวนำโดยใช้ Thermal Vision, เครื่องตรวจสอบของฝาปิดผนึกด้วยความร้อนและการเหนี่ยวนำบนผลิตภัณฑ์และหีบห่อ, ตรวจสอบรอยซีล และตรวจสอบซีลฝาปิด

Our new line of products using state of the art technologies for inspecting thermo and induction sealing on various products and packages.

หากลูกค้าสนใจเครื่องตรวจสอบการซีลของฝาปิดผนึกขวด Bottle Sealing Inspection สามารถติดต่อเราได้ที่

#Bottle Sealing Inspection
#เครื่องตรวจสอบการซีลของฝาปิดผนึกขวด
#การตรวจสอบซีลเหนี่ยวนำโดยใช้ Thermal Vision
#เครื่องตรวจสอบของฝาปิดผนึกด้วยความร้อนและการเหนี่ยวนำบนผลิตภัณฑ์และหีบห่อ
#ตรวจสอบรอยซีล, ตรวจสอบซีลฝาปิด
#Seal Inspection
#Thermal Vision
#Bottle Sealing Inspection
#Bottle Inspection

Girl in a jacket