ยุคใหม่ของการวัดค่าไฮโดรคาร์บอนเบา (light hydrocarbon)

บริษัท ทาซาเทค ขอแนะนำ เครื่องวัดค่าไฮโดรคาร์บอนเบา (light hydrocarbon)  ของ LDetek รุ่น MULTIDETEK 2 WITHPLASMADETEK-E ที่มีค่าใช้จ่ายการดำเนินการและการบำรุงรักษาต่ำ พร้อมความปลอดภัยในการใช้งานและความละเอียดในการอ่านค่าที่ถูกต้องแม่นยำ

ใช้ในงานวัดค่าไฮโดรคาร์บอนเบา (light hydrocarbon) ต่างๆ ได้แก่  มีเทน (methane) ,อีเทน (ethane), โพรเพน(propane), บิวเทน (butane), เพนเทน (pentane) และ เฮกเซน (hexane) โดยใช้เพียงแค่ก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซพา(carrier gas) เท่านั้น โดยไม่ต้องเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างอื่น ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามกับพนักงานของเรานะคะที่ 02 030 5852


contact-us-tasatec