การตรวจสอบออกซิเจนในตู้อบชิ้นงาน oxygen analyzer for glove box

O2 analyzer for glovebox.JPG

ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ยา เวชภัณฑ์ เคมี อาหาร หรืองานวิจัยประเภทต่างๆ ต่างก็มีความต้องการใช้ตู้อบชิ้นงานซึ่งภายใน สามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ ซึ่งตู้อบชิ้นงาน (glove box) นี้ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญชนิดนึง ในการทดลอง/ทดสอบ สินค้า เรื่องความทนทานในการสัมผัสกับออกซิเจน หรือผลกระทบกับตัวสินค้าเมื่อต้องสัมผัสกับออกซิเจนในระดับต่างๆ Pyramid Engineering Service เป็นผู้ผลิตตู้อบชิ้นงาน (glovebox) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆในโลก เติบโตมากับอุตสาหกรรมโลหะ และการเชื่อมชิ้นงาน จนในปัจจุบันก็ได้ผลิตตู้อบชิ้นงานคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น SystechIllinois ผลิตเครื่องวัดออกซิเจนให้กับ Pyramid Engineering Service มาตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งทาง Pyramid เองก็นำเครื่องวัดออกซิเจน EC900 นี้ไปใช้กับตู้อบชิ้นงาน (glovebox) ทุกรุ่นที่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจน จนเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างในเรื่องของความแม่นยำและความทนทาน หากท่านมีตู้อบ, Glovebox, Oven, Furnace, ประเภทต่างๆและต้องการมีอุปกรณ์สำหรับวัดออกซิเจนที่แม่นยำในระดับต่ำไว้ใช้งาน เชิญปรึกษากับทีมวิศวกรรมของเราได้ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

For precise monitoring of oxygen gas in glove box systems, Pyramid Engineering use the EC900 oxygen analyzer.

Since 1990, Pyramid Engineering Services have been developing their range of glove boxes. They provide a perfectly controlled environment for handling and assembly applications in many industries. Originally designed to complement Pyramid’s range of hermetic welding systems they are now custom engineered to suit many other process integrations within industries such as Microelectronics, Pharmaceutical, Chemical, Food Processing, Research etc.

Manufactured from stainless steel, the glove boxes are designed as modular systems to allow for upgrades or future modifications. This flexibility is of great benefit providing real solutions to customer’s changing requirements in either process or production.

Combining the various glove box options to build a complete production cell offers the user the perfect production environment whether it be for dry inert gas, clean filtered air or even static fume operation. Typical use allows the isolation of the operator from process materials or the encasement of a particular production process within a controlled atmosphere, as in the case of semiconductor device encapsulation.

Integrated into the glove box system is the SystechIllinois EC900 oxygen analyzer which provides continuous and highly precise monitoring of oxygen levels. This analyzer offers long service life, ppm precision and rapid response time for increased productivity, allowing Pyramid to monitor oxygen within their glove boxes. The EC900 oxygen analyzer use the highest quality sensors to provide accurate and reliable measurements; assisting the control and regulation of the perfect glove box environment.

Martin Heath, Sales Manager at Pyramid Engineering says,

“SystechIllinois’s range of gas analysis equipment for the Optoelectronics industry allows us to monitor more sophisticated gases and provides us with accurate analytical data.”

สำหรับลูกค้าหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบออกซิเจนในตู้อบชิ้นงาน oxygen analyzer for glove box นี้ติดต่อเราได้ที่ …