วัดออกซิเจนในงาน CONTROLLED ENVIRONMENTS Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน CONTROLLED ENVIRONMENTS Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OR PERCENT OXYGEN TRACE MOISTURE

ห้องควบคุมสภาพแวดล้อม กล่องเก็บถุงมือ ฯลฯ จะใช้เมื่อต้องมีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่แม่นยำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลการทดสอบ การผลิต หรือการถอดแยกชิ้นส่วน จำเป็นต้องมีการควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจน

Environmental chambers, glove boxes, etc. are used when a precise set of environmental conditions must be established as part of the testing, manufacturing or disassembly protocol. Control of oxygen concentrations is frequently required.


contact-us-tasatec