วัดออกซิเจนในงาน GLASS/FIBER OPTICS MANUFACTURING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน GLASS/FIBER OPTICS MANUFACTURING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OXYGEN

แก้วคุณภาพสูงที่ผลิตโดยกระบวนการ Pilkington จำเป็นต้องหุ้มแก้วที่หลอมเหลวด้วยส่วนผสมของ CO²/N² ที่มีออกซิเจนต่ำ ระดับออกซิเจนที่เกิน 10 ppm จะทำให้เกิดฝ้าในกระจก

High-quality glass produced by the Pilkington process requires that the molten glass be shrouded with a mixture of CO²/N² low in oxygen. Levels of oxygen in excess of 10 ppm produce a frosting effect in the glass.


contact-us-tasatec