วัดออกซิเจนในงาน RESEARCH, DEVELOPMENT AND TESTING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน RESEARCH, DEVELOPMENT AND TESTING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE OR PERCENT OXYGEN

การใช้งานมากมายตั้งแต่ยาไปจนถึงการศึกษาทางปฐพีวิทยา

Numerous applications ranging from medicine to agronomical studies.

Girl in a jacket