วัดออกซิเจนในงาน WELDING Oxygen Measurement

วัดออกซิเจนในงาน WELDING Oxygen Measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง PERCENT OXYGEN / CARBON DIOXIDE

ความเข้มข้นของออกซิเจนสูงในอาร์กอนและ/หรือฮีเลียมทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของรอยเชื่อม
ส่วนผสมของการเชื่อมทั่วไปคือ
2% O2, 12% CO2, 86% Ar
2.5% O2, 7.5% CO2, 90% Ar
2% O2, 5% CO2, 93% Ar

High oxygen concentrations in Argon and/or Helium cause oxidation of the welds.
Typical welding mixes are:
2% O2, 12% CO2, 86% Ar
2.5% O2, 7.5% CO2, 90% Ar
2% O2, 5% CO2, 93% Ar


contact-us-tasatec