การวัดและควบคุมงาน Sheet หรือ Film Extrusion Process Control

การวัดและควบคุมในการผลิตประเภท Sheet Extrusion หรือ Film Extrusion

ทาซาเทค เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของ FACTS ซึ่งเป็นผู้นำด้านการวัดและควบคุมงานประเภท web, sheet และ film profile.

อีกทั้ง FACTS ยังมีระบบ Total Profile Control System ที่รวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูงของการวัดในจุดต่างๆของระบบ  รวมถึงออกแบบ scanning frame ให้เหมาะสมและรองรับกับการใช้งานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

FACTS’ technology is used around the world to control the production of sheet, film, and blown film lines. While the basic building blocks are part of our tool set, each system is customized for its specific application. AllFACTS systems include 24/7 support and are never obsoleted.


Sheet Gauge Measurement

The SME Gauge

A non-nuclear measurement scanning system that provides true thickness measurement for your sheet or film application. Precise Single Sided Measurements.

Nuclear and X-Ray

Nuclear Transmission, BackScatter scanning systems. Both new and rebuilt from nuclear source through profile control system.

The FACTS TPC 5001 Total Profile Control System is designed specifically for the integration of scanning gauge measurement technologies to provide machine direction and cross direction control of sheet and film processes. 

Sheet and Film Line Control Systems

Page4

The FACTS Total Line Control (TLC) System for Sheet and Film Extrusion lines integrates and centralizes control of the entire extrusion process. The TLC System is applicable for all new or existing sheet and film processes including:

 • Single extruder and Co-extruder sheet lines
 • Single layer and Multi-layer cast film lines
 • Single layer and Multi-layer blown film lines

The TLC System removes islands of automation and provides full integration of all line equipment including:

 • Letoffs
 • Feed Systems:
  • Volumetric
  • Gravimetric
 • Extruder Speeds & Temperatures
 • Cold Start Protection
 • Automatic Melt Pump Control
 • Screen Changers
 • Internal Bubble Control
 • Scanning Profile Measurement
 • Auto Profile Dies
 • Chill & Embossing Rolls
 • Pull Rolls
 • In-Line and Roll Fed Thermoformers
 • Cutters & Stackers
 • Windups

In addition to our Total Line Control SystemFACTS provides:

 • Heater and Drive System Assemblies
 • Motor Replacements
 • Scanning Profile Measurement Systems
 • Auto-Profile Control
 • Total Information Manager

contact-us-tasatec