ลูกอม ขนมหวาน (Candy)

การวัดค่าความหวาน และการควบคุมค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม %Solids ในกระบวนการผลิตลูกอม ขนมหวาน (Candy)

ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพ ฟิตหุ่น ให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากขึ้น และคงจะดีไม่น้อย หากผู้ผลิตสามารถควบคุมค่าความหวาน (BRIX) หรือสัดส่วน ส่วนผสมต่างๆ ที่อยู่ในรูปของของเหลว (%solids) ในขณะที่เราทำการผลิตลูกอม หรือขนมหวาน (Candy) ได้ เพราะเราน่าจะสามารถลดปริมาณการสูญเสีย และควบคุมการผลิตได้ดีกว่าเดิม จากการที่เราต้องอาศัยการวัดแบบที่ต้องนำตัวอย่างออกไปด้านนอก และใช้เวลานานในการให้ผลลัพธ์

ลูกอม หรือขนมหวาน (Candy) ที่ทำการผลิตขึ้นมานั้น ก็จะมีส่วนประกอบของน้ำตาลผสมคลุกเคล้ากันในหม้อ มีการทำอุณหภูมิให้สูงขึ้นแล้ว ปรุงให้ได้ความหวาน (BRIX) ที่เหมาะสม แล้วจึงลดอุณหภูมิลง จากนั้นจึงนำมาเคี่ยวจนมีความเข้มข้นที่อุณหภูมิต่ำ จนทั้งหมดผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆ จนได้ความข้นเหนียวที่ต้องการ

brix-%solids-in-candy

การวัด และควบคุมค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม %Solids ในขณะที่อุณหภูมิสูง ด้วยเครื่องมือแบบที่ต้องนำตัวอย่างออกมาวัด (offline sensor) นอกจากจะใช้เวลานานแล้ว ยังมีความผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิสินค้าที่แตกต่างกัน ซ้ำยังอาจเกิดอันตรายกับการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างอีกด้วย

การวัด ค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม%Solids แบบ online sensor นั้น นอกจากให้ผลการวัดได้ทันทีแล้ว การวัดยังถูกต้องแม่นยำกว่า เพราะเป็นการวัดค่าความหวาน (BRIX) ในสภาวะการผลิตจริง และหากต้องปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถดำเนินการได้ทันที


*** สนใจข้อมูลเกี่ยวกับวัดค่าความหวาน และการควบคุมค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม%Solids ในกระบวนการผลิตลูกอม ขนมหวาน (Candy) ติดต่อทีมงานทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ


contact-us-tasatec