ซอสปรุงรส ซอสปรุงอาหาร (Sauce)

การวัด และการควบคุมค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม %Solids ในกระบวนการผลิตซอสปรุงรส ซอสปรุงอาหาร (Sauce)

น่าจะดีไม่น้อย หากเราสามารถควบคุมความหวาน (BRIX) หรือสัดส่วน ส่วนผสมต่างๆ ที่อยู่ในรูปของของเหลว (%solids) ในขณะที่เราทำการผลิตซอสปรุงรส (Sauce) ได้ เพราะเราน่าจะสามารถลดปริมาณการสูญเสีย และควบคุมการผลิตได้ดีกว่าเดิม จากการที่เราต้องอาศัยการวัดแบบที่ต้องนำตัวอย่างออกไปด้านนอก และใช้เวลานานในการให้ผลลัพธ์

brix-%solids-in-sauce

ซอสปรุงรส ซอสปรุงอาหาร (Sauce) ที่ทำจากผัก หรือผลไม้ต่างๆ นั้น ก็จะมีส่วนประกอบของน้ำสะอาด น้ำตาล ผสมคลุกเคล้ากันในหม้อ มีการทำอุณหภูมิให้สูงขึ้นแล้ว ปรุงซอสให้ได้ความความเข้มข้มและความหวานหวาน (BRIX) ที่เหมาะสม แล้วจึงลดอุณหภูมิลง จากนั้นจึงนำวัตถุดิบมาบด และเคี่ยวจนซอสข้นที่อุณหภูมิต่ำ จนทั้งหมดผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆ จนได้ความข้นเหนียวที่ต้องการ

การวัด และควบคุมค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม %Solids ในขณะที่อุณหภูมิสูง ด้วยเครื่องมือแบบที่ต้องนำตัวอย่างออกมาวัด (offline sensor) นอกจากจะใช้เวลานานแล้ว ยังมีความผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิสินค้าที่แตกต่างกัน ซ้ำยังอาจเกิดอันตรายกับการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างอีกด้วย

การวัด ค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม%Solids แบบ online sensor นั้น นอกจากให้ผลการวัดได้ทันทีแล้ว การวัดยังถูกต้องแม่นยำกว่า เพราะเป็นการวัดค่าความหวาน (BRIX) ในสภาวะการผลิตจริง และหากต้องปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

*** สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการวัดค่าความหวาน และการควบคุมค่าความหวาน BRIX หรือ ส่วนผสม%Solids ในกระบวนการผลิตซอสปรุงรส ซอสปรุงอาหาร (Sauce) ติดต่อทีมงานทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ


contact-us-tasatec