วัดความเข้มข้นน้ำกรด ลอกเยื่อกระดาษ Caustic Dilution

ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  มีการใช้กรดในหลากหลายกระบวนการ โดยนำกรดเข้มข้นมาผสมกับน้ำให้ได้ความเข้มข้นตามต้องการใช้งานในแต่ละจุดเช่น  bleaching หรือ pH control น้ำกรดที่มีความเข้มข้นแต่ละแบบนั้น  ก็จะถูกส่งไปเก็บในถังกักเก็บเพื่อนำมาใช้งานต่อไป  ความต้องการวัดความเข้มข้นของน้ำกรด สำหรับใช้งานนั้น  มีตั้งแต่ขั้นตอนการผสม จนถึงการส่งไปเก็บยังถังพักและเมื่อจะนำออกมาใช้ ก็มีความต้องการวัดความเข้มข้นอีกเช่นกัน

สมัยก่อนเรายังไม่มีวิธีการวัดน้ำกรดนี้โดยตรงจากถัง หรือที่ mixing tank ขณะทำการผสม  เราจึงต้องใช้วิธีการวัดทางอ้อมคือใช้วิธีควบคุมอุณหภูมิขณะทำการผสมแต่ก็ยังให้ค่าที่แกว่งไปมาไม่นิ่งสม่ำเสมอ  ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  ความจุของถังแต่ละใบมีไม่เท่ากัน  เนื่องจากโครงสร้างและการควบคุมของระบบในแต่ละแบบ

วันนี้  ทาซาเทคเรา มีอุปกรณ์ที่ทำให้ท่านสามารถวัดความเข้มข้นของน้ำกรดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นใน mixing tank  หรือ storage tank ถังพัก    ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่น้ำกรดไม่สามารถกัดกร่อนได้ไม่ว่าจะเป็น prism lens หรือ probe body  แล้วเรายังมี technology sensing ที่ลดจำนวนอิเล็กทรอนิกส์ภายในหัววัด ทำให้เราสามารถจุ่มหัววัดลงไปในน้ำกรดได้โดยตรงและอ่านค่าความเข้มข้นที่ท่านต้องการผสมได้ทันที  จากนี้ไป การควบคุมสามารถทำได้ง่ายขึ้นไม่ว่าอุณหภูมิใน caustic tank จะเป็นเท่าไหร่ หัววัดที่ทางทาซาเทคจำหน่ายอยู่สามารถรองรับอุณหภูมิได้เกินที่โรงเยื่อทั่วไปใช้งานอยู่  สามารถให้ค่า percent solids ของ  caustic solution ที่ผ่านการเจือจางสำหรับใช้งานในแต่ละจุดแบบต่อเนื่อง  การควบคุม Dilution Factor ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

โทรคุยรายละเอียดกับทีมเซลเราที่ 02 030 5852 หรือที่ Line ID Tasatec

Caustic solution is commonly used in pulp-and-paper mills for various processes, such as bleaching and pH control. It is usually purchased as caustic concentrate, which is diluted on site to the desired concentration using common mill water and is stored in a reservoir for mill utilization. The diluted caustic has to meet the desired specifications as variations in the caustic concentration have adverse effects on the process, such as poor bleaching and washing. Because direct measurement of caustic concentration is not available, the concentration is indirectly controlled by maintaining a certain mixing temperature that causes significant non-linearity in the process. Another challenge in the process was the level limitations imposed by the storage tank system. 

Caustic solution is commonly used in pulp-and-paper mills for various processes, such as bleaching and pH control. It is usually purchased as caustic concentrate, which is diluted on site to the desired concentration using common mill water and is stored in a reservoir for mill utilization. The diluted caustic has to meet the desired specifications as variations in the caustic concentration have adverse effects on the process, such as poor bleaching and washing. Because direct measurement of caustic concentration is not available, the concentration is indirectly controlled by maintaining a certain mixing temperature that causes significant non-linearity in the process. Another challenge in the process was the level limitations imposed by the storage tank system. 


contact-us-tasatec