Cheese Processing

ชีส (cheese) ขึ้นชื่อว่าชีสนั้นมีอยู่หลายประเภท หลายรสชาด แต่การผลิตชีสส่วนใหญ่แล้ว ก็คือกระบวนการ เอาน้ำออกจากนมเพื่อให้เหลือโปรตีนและไขมันและสารอาหารอื่นๆตามต้องการ จากนั้นก็อาศัย จุลินทรีย์ เป็นตัวทำ ปฏิกิริยา ให้ได้ชีสในรสชาติต่างๆ บางครั้งก็มีการเพิ่มเกลือ เพื่อปรุงแต่งรสให้กลมกล่อมขึ้น

ในนมนั้นจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ 86% โดยประมาณ ขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนประกอบของไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ การทำชีสให้ได้คุณภาพดีต้องเน้นที่กระบวนการควบคุมการกำจัดน้ำออกจากนม ซึ่งกระบวนการนี้มุ่งเน้นไปที่โปรตีนไขมันและสารอาหารอื่น ๆ ที่อยู่ในน้ำนมที่เป็น soluble solids ในขั้นตอนนี้เอง จึงต้องอาศัยอุปกรณ์การวัด soluble solids ที่เที่ยงตรงและแม่นยำ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอาจจะเคยพบปัญหาการใช้ Total solids Meter ซึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่ามันจะให้ค่า suspended solids ปนมาด้วย แต่การผลิตชีสนั้นเราต้องการเฉพาะ soluble solids เท่านั้น ซึ่งในจุดนี้เอง LSC มี Inline Refractometer ซึ่งสร้างมาสำหรับ การวัด soluble solids ในกระบวนการผลิตชีสโดยเฉพาะ หากท่านสนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง Inline Refractometer สำหรับวัด soluble solids ในน้ำนม ติดต่อกับฝ่ายขายของเราได้ที่ 02 030 5852 นะค่ะ

Milk is about 86% water but also contains fat, carbohydrate (mainly lactose), proteins (casein and whey), minerals and vitamins. Milk is an emulsion of fat globules and a suspension of casein micelles. These are suspended in the liquid phase of milk that contains dissolved lactose, whey proteins and some minerals.
The chymosin in rennet breaks down the kappa casein on the surface of the micelles changing them from being hydrophilic to hydrophobic. This causes them to aggregate together, trapping fat and water molecules in the developing curd. Further processing of the curd helps remove more water and compress the curd to form a solid cheese.


contact-us-tasatec