การวัดค่า TTA ของ Green Liquor Solids ใน Dissolving Tank

เมื่อกล่าวถึง Green Liquor  ก็ต้องขอท้าวความกลับไปถึงขั้นตอนการผลิตเยื่อกระดาษ ซึ่งวนเป็นวัฏจักรของกระบวนการ chemical recovery  โดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วนคือ evaporation plant, recovery boiler และ causticizing plant  ใน 2 ส่วนแรก เราได้กล่าวถึงไปแล้วในบทความที่ผ่านมา  สำหรับ causticizing process นั้นก็คือวิธีการที่จะเปลี่ยน sodium carbonate (Na2CO3) ที่ยังใช้งานได้ กลับมาเป็นส่วนผสมของน้ำยาเคมี sodium hydroxide ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  สั่งน้ำยาที่เกิดจากการผลิตส่วนนี้เรารวมเรียกว่า green liquor 

Application

Smelt   ที่ถูกเผาจาก boiler จะตกลงมาละลายในน้ำในถัง dissolving tank ซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นน้ำยาสีเขียว มีส่วนประกอบของ sodium carbonate และ sodium sulfide  เป็นหลัก จากนั้น ก็จะถูกส่งผ่านไปยังส่วน causticizing ซึ่งในจุดนี้ น้ำยา green liquor ก็จะถูกผสมเข้ากับ lime  แล้วเปลี่ยนน้ำยาสีเขียว (green liquor) นี้ ให้กลายเป็นสีขาว  (white liquor) โดยการเปลี่ยน sodium carbonate ให้เป็น sodium hydroxide สำหรับใช้ในกระบวนการเคมีนั่นเอง  

จุดที่วัดค่า green liquor
จุดที่วัดค่า green liquor

หัวใจสำคัญของการควบคุมกระบวนการ causticizing  นี้ก็คือการทำให้ค่า Total Titrateable Alkali (TTA) ที่จะไหลเข้าไปสู่  slaker มีความนิ่ง และสม่ำเสมอที่สุด   เมื่อต้นทางดี  กระบวนการถัดไปหลังจากนั้นก็จะดีตามไปด้วย   การทราบค่า TTA ของ green liquor ที่อยู่ใน dissolving tank นั้้นจะทำให้การควบคุมกระบวนการถัดไป ทำได้ง่ายขึ้น แต่ด้วยโครงสร้างและปัจจัยอื่นๆรวมถึงเหตุผลด้านความปลอดภัย เป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้การวัดค่า TTA  ใน Dissolving Tank นี้ทำได้ยาก หรือไม่สามารถทำได้  ทาซาเทคเรามี solution สำหรับการวัดในจุดนี้  โดยเรามีโพรบคุณสมบัติพิเศษซึ่งสามารถติดตั้งให้ยื่นเข้าไปในถังน้ำยาโดยตรง และให้อยู่ในตำแหน่งที่มีการผสมกันของน้ำยาได้ดีที่สุด  เป็นจุดวัดที่เหมาะสมที่สุด  หัวโพรบพิเศษอันนี้ สามารถทนสภาวะกัดกร่อนและอุณหภูมิ รวมถึง turbulance ที่เกิดจากใบกวน  (Agitator) ได้ดี ทำให้สามารถวัดค่า green liquor ในขณะที่ยังอยู่ในถัง dissolving tank ได้  และค่า TTA ที่เราวัดได้จากจุดนี้จะถูกส่งออกมาแสดงผลในหน่วย กรัมต่อลิตร gram/litre, lb/ft3 หรือ Beaume หรือหน่วยวัดอื่นๆตามต้องการก็ได้ 

โทรปรึกษา ทาซาเทค ที่ 02 030 5852 หรือที่ Line ID: Tasatec เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัด Green liquor solids


contact-us-tasatec