การวัดปริมาณความเข้มข้นแอลกอฮอล์ Isopropyl Alcohol (IPA) concentration control

ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ใช้หรือผลิตสารที่เป็นของเหลวเช่นแอลกอฮอล์ isopropyl (IPA) เป็นส่วนประกอบ ดังนั้นคุณภาพของ Isopropyl Alcohol (IPA) จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก และในหลายๆงานที่ความเข้มข้นของ IPA และสิ่งสกปรกปนเปื้อนใด ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายกับกระบวนการผลิต  ทาซาเทค มีเครื่องมือสำหรับวัดความเข้มข้นของไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (IPA) แบบ inline โดยเครื่องจะทำการวัดอย่างต่อเนื่อง และส่งสัญญาณให้รู้ตลอดเวลาถึงความเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นใน Isopropyl Alcohol ปริมาณความเข้มข้นใน ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ นี้สามารถเลือกที่จะแสดงผลในหน่วยวัดเป็น % solids, RI, Brix, Baume หรือ engineering unit อื่นๆได้

IPA
IPA

กรรมวิธีในการผลิต isopropyl แอลกอฮอล์ (IPA) โดยทั่วไป มักนิยมใช้วิธีให้น้ำเข้าไปในผสมโดยตรงกับโพรพิลีน Propylene แล้วเกิดเป็นกรดเข้มข้นขึ้นในการทำปฏิกิริยา  ด้วยวิธีการจ่ายโพรพิลีน และน้ำอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งน้ำนั้นมีโมเลกุลทีไม่แตกต่างไปจากโพรพิลีน) บวกกับสารไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัว เช่น โพรเพน หรือ บิวเทน แล้วจ่ายเข้าไปใน reactor ซึ่งใน reactor นี้เองก็จะเต็มไปด้วย catalyst ที่มีกรดเข้มขันอยู่  จากนั้นก็จะทำปฏิกิริยา Hydration ที่อุณหภุมิ 50 ถึง 200 C และที่ความดันประมาณ 60 ถึง 250 แรงดันบรรยากาศ เพื่อที่จะคงสภาวะความเข้มข้นของ isopropyl แอลกอฮอล์ที่อยู่ในสภาวะของเหลวไว้ที่6 ถึง 30 เปอร์เซนต์ต่อน้ำหนัก จากนั้นก็จะมีกระบวนการแยกส่วนที่เป็นไอระเหยออกจาก reactor การกลั่นไอระเหยให้เป็นของเหลวนี้ก็ทำได้โดยการปรับลดแรงดัน หรือปรับลดอุณหภูมิลง เพื่อคัดแยก ispropyl ที่อยู่ในรูปของไอน้ำอยู่ให้ออกมาเป็น isopropyl alcohol บริสุทธิ์
จะเห็นว่า การคอย monitor ค่า Percent Weight อยู่ตลอดเวลา เพื่อทำการปรับอัตราการไหล และควบคุมอุณหภูมิ ให้สัมพันธ์กันนั้นสำคัญมาก  เครื่อง process refractometer ของ LSC เป็นเครื่องสำหรับอ่านค่า refractive index ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ใช้ในการดูค่่าเปอร์เซนต์ weight ของ isopropyl แอลกอฮอล์ในสภาวะการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงๆเช่นนี้ได้ดี   และเรายังมีสัญญาณที่สามารถส่งไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆให้สัมพันธ์กันอีกด้วย  โทรปรึกษาเราเรื่องการใช้งานเครื่อง Process Refractometer สำหรับท่านที่มีการผลิต Isopropyl Alcohol ได้ที่ 02 030 5852 นะค่ะ
A process for producing isopropyl alcohol by hydrating directly propylene and water in the presence of a strong acid solid catalyst which includes feeding continuously propylene, water which is the same as or more than propylene in terms of mole, and a saturated hydrocarbon (propane, butane and the like) to a reactor in which the above solid catalyst is filled or suspended, and carrying out a hydration reaction in the conditions of 50? to 200? C. and 60 to 250 atm while maintaining the concentration of isopropyl alcohol contained in the reaction liquid at 6 to 30 weight %, and then drawing a vapor phase out of the reactor, liquefying a part of thereof by reducing the pressure or cooling to separate vapor components, and refining crude isopropyl alcohol contained in the liquid phase to obtain refined isopropyl alcohol.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัด isopropyl alcohol (IPA) ติดต่อ

#การวัดปริมาณความเข้มข้นแอลกอฮอล์ #Isopropyl #Alcohol #IPA #วัดความเข้มข้นแอลกอฮอล์ #แอลกอฮอล์ #isopropylalcohol #processrefractomete #process #refractomete #โพรพิลีน #Propylene #Inline #Refractometer #InlineRefractometer


contact-us-tasatec