การทดสอบความหนืดของยาง Rubber Viscosity ASTM D1646, ISO 289 Test, Mooney

การทดสอบความหนืดของยางนั้น สากลได้กำหนดไว้ใน ASTM D1646 และ ISO 289 โดยการใช้จานหมุนกดลงบนชิ้นยางตัวอย่างที่แรงดัน และอุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งการทดสอบนี้จะทำให้เราทราบค่า
Viscosity
Scorch
และ Stress Relaxation ด้วย

#ทดสอบยาง #ความหนืด #ASTM_D1646 #ISO_289 #Mooney #Rubber_Viscosity


contact-us-tasatec