เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ CGAS Detector : ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร คุณภาพอากาศที่ดี สุขภาพที่ดี CGAS Detector FOR INDOOR PUBLIC SPACES

เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ CGAS Detector ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ช่วยให้คุณทราบถึงคุณภาพอากาศที่คุณกำลังหายใจอยู่ และช่วยให้คุณรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่ในอาคาร

เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ CGAS Detector เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร ช่วยให้คุณสามารถติดตามระดับของสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ฟอร์มัลดีไฮด์ ฝุ่นละออง สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ TVOCs ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ

คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงาน โดยอาจทำให้มีอาการ เช่น ปวดหัว วิงเวียนศีรษะ ไอ จาม หายใจลำบาก และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงในระยะยาว

การติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ CGAS Detector จะช่วยให้คุณสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ โดยจะช่วยให้คุณทราบถึงคุณภาพอากาศที่คุณกำลังหายใจอยู่ และสามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศได้หากจำเป็น

CGAS Detector FOR INDOOR PUBLIC SPACES
Unobtrusive monitoring of carbon dioxide, carbonmonoxide, formaldehyde, particulates, air conditioningrefrigerants, TVOCs, RH and temperature

KNOW THE AIR YOU’RE BREATHING
MAINTAINING HEALTHY INDOOR AIR QUALITY

Poor indoor air quality can decrease one’s performance and ability to concentrate,trigger existing health issues like asthma and allergies and increase the risk of developing long term health issues from prolonged exposure. Fine particulate matter, off gassing from carpets and furniture, people breathing,combustion from a heating source, too high or too low relative humidity levels and high temperatures all contribute to the quality of indoor air. Poor air quality can go unnoticed if it is not being monitored as many of the contributing factors aren’t visible and have downpour. Proper ventilation and filtration are the key to healthy indoor breathing environment. The number of people inside the building will cause fluctuations in the amount of CO2, the RH and temperature levels and the number of particles floating in the air. Early detection of unacceptable levels help ensure the ventilation system settings are adequate and the system is functioning properly especially during high occupancy times. Energy,operation and maintenance costs are kept to a minimum-when the system is triggered to purge and bringing fresh air only when needed. Installing the CGAS Detector in occupied spaces allows you peace of mind knowing that harmful contaminants are being monitored and the indoor air quality kept at healthy and comfortable level.

STANDARD FEATURES
One 4-20 mA analog output or user configurable in the field Modbus®RTU RS-485 or BACnet® MS/TPRS-485 digital output signal to aBAS or DDC

  • Easy Plug & Play Smart sensor replacement, per-calibrated ready to install
  • User configurable particulate sensor settings of 1PM, 2.5 PM or 10PM
  • Unobtrusive, stylish design
  • USB port for firmware upgrades
  • CSA, UL, FCC, Listed by BTL

#เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ CGAS Detector #คุณภาพอากาศภายในอาคาร #สุขภาพที่ดี #ประสิทธิภาพการทำงาน

หากลูกค้าสนใจเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ CGAS Detector : ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร คุณภาพอากาศที่ดี สุขภาพที่ดี CGAS Detector FOR INDOOR PUBLIC SPACES สามารถติดต่อเราได้ที่นี่นะคะ


contact-us-tasatec