H2S in Manholes

เทคนิคการวัดค่า H2S ตามบ่อบำบัดให้ได้ผล H2S monitoring in manholes and left station

ปัญหาในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็ก หรือ เมืองใหญ่ก็ตาม ต่างก็มีปัญหากับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่ก่อตัวในท่อระบายน้ำทิ้ง คุณรู้หรือไม่ว่าเจ้าไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) นี้เป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพของท่อใต้ดิน จริงๆแล้ว ในสากลก็มีการกำหนดค่ามาตรฐานของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) นี้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในความเป็นจริงการรักษาระดับของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลนั้น ทำได้ยาก

ทุกวันนี้การวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในท่อระบายน้ำ ทำโดยการสอดเซ็นเซอร์ ที่มีเครื่องบันทึก (แบบกันน้ำได้) ลงไปในท่อระบายน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ด้านบนจะเป็นตะแกรงเหล็ก ให้สามารถสอด Sensor ลงไปได้ ความลึกของการวัด ก็จะอยู่ที่ประมาณ กลางแนวท่อส่ง ถ้าระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สูงเกินค่าปกติก็จะมีการแจ้งเตือน เซ็นเซอร์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ใช้นี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์เคมีแบบอ่านค่าทันที บางครั้งอาจจะมีระบบ Data Logger เสริมเข้ามาด้วย โดยปกติแล้ว ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) พวกนี้ถ้าจะให้ทำงานดีและถูกต้องก็จะมีอายุการใช้งาน ระหว่าง 12 ถึง 18 เดือน แต่ด้วยสภาพ การใช้งานจริงซึ่งมีความชื้นสูงมาก แล้วบางครั้งระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่สะสมอยู่ในท่อ สูงเกินขีดจำกัดของเซ็นเซอร์ทำให้เซนเซอร์ทำงานหนักมากจึงมีอายุสั้นลง เซ็นเซอร์บางอันอาจจะใช้ได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ฉะนั้น ต้นทุนการตรวจจับ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เมื่อรวมกับค่าแรงคนงานแล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ถือว่าสูงมาก บวกกับการต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์บ่อยครั้ง การต้องทำการปรับสอบเทียบ ให้การอ่านค่าถูกต้องก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไป

ทาซาเทคเรามองเห็นปัญหานี้ เราจึงได้นำเข้าเทคโนโลยี soliids state ที่คิดค้น IST มีความคงทนและแม่นยำสูงกว่า hydrogen sulfide Sensor แบบเคมี ฉะนั้นปัญหาเรื่องการจะต้องเปลี่ยนเซลล์บ่อยๆและค่าใช้จ่ายสูงจึงหมดไป ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็โทรมาคุยกับเราสิคะ

by Paul Szymanski. Clark County, NV, Sanitation District (CCSD)
Reprinted from Industrial Hygiene News

The Problem: In Clark County, Nevada, as in other parts of the country, there is a problem with hydrogen sulfide (H2S) forming in sewer lines. This can cause decay of the underground piping. Often, privately operated lift stations have difficulty maintaining acceptable levels of H2S as established by the sanitation district.
The monitoring of H2S is accomplished by the pretreatment department of the sanitation district. The usual method is to schedule multiple day monitoring of manholes using a steel frame insert positioned just beneath the manhole cover and a watertight H2S datalogging instrument. If excessive levels of H2S exist, a vilation is noted and a non-compliance letter is sent to the operator.
Currently, many detectors are available for real time monitoring of H2S and some include datalogging. The typical H2S sensor is an electrochemical cell.
The cell, though quite accurate, has a life span of 12 to 18 months under ideal conditions. In the humid and sometimes high level H2S conditions experienced in the sewer line, this life span can end in a matter of hours. This is a costly situation when you consider the labor associated with a multi-day monitoring event, the cost of a new sensor and the time lost waiting for the instrument to be repaired and calibrated.

The IQ-1000 with data logging (shown in photo at right) is placed into a protective enclosure which provides free sample flow and a 12V DC battery power supply. The complete assembly is then placed inside of a manhole for a predetermined amount of time and is then retrieved to analyze the data.

The Solution: Recently, the pretreatment department of the CCSD requested that I locate a replacement for the aging H2S instruments. I felt that a paperless recorder was the best way to save the data, but the electrochemical sensor cells displeased me. After some research, I located International Sensor Technology (IST), a manufacturer of solid state sensor-based instruments.


contact-us-tasatec